ISLAM ISLAMI

Keutamaan Sedekah, Menurut Quran dan Hadits

Keutamaan Sedekah, Menurut Quran dan Hadits Adapun keutamaan sedekah berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits diantaranya: Orang-orang yang bersedekah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Allah Ta’ala berfirman: Keutamaan Sedekah “Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pahalanya) kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak“. (QS. Al-Hadid: 18)

Read more

Manfaat dan Hikmah Zakat

​Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Zakat dari segi bahasa berarti bersih,suci,subur,berkat dan berkembang.Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Setiap muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Kewajiban ini tertulis di

Read more