Tag Archives: Malaikat Azh-Zhil

Malaikat Azh Zhil, Malaikat Penyelamat Nabi Ibrahim

Malaikat Azh-Zhil

Azh-Zhil – Malaikat yang mendampingi Nabi Ibrahim ketika berada dikobaran api.

As-Suddiy mengatakan: “Saat itu Ibrahim didampingi Malaikat azh-Zhil (Malaikat Pemberi Naungan), sehingga saat itu Ibrahim yang berada ditengah kobaran api, pada hakikatnya berada di taman hijau. Orang-orang melihatnya dan tidak mampu mencapai padanya dan ia pun tidak keluar untuk menemui mereka.” Kisah ini ditulis pada kitab ’’Qashash al-Anbiyaa’’ (Kisah Para Nabi dan Rasul), Kisah Nabi Ibrahim Al-Khalil, hal. 199. Karya Ibnu Katsir, tahqiq hadits Syekh Al-Albani.

images (26).jpegimages (24).jpegimages (23).jpeg

Malaikat Azh-Zhil, Pendamping Nabi Ibrahim

Malaikat Azh-Zhil, Pendamping Nabi Ibrahim

Azh-Zhil – Malaikat yang mendampingi Nabi Ibrahim ketika berada dikobaran api.

  • As-Suddiy mengatakan: “Saat itu Ibrahim didampingi Malaikat azh-Zhil (Malaikat Pemberi Naungan), sehingga saat itu Ibrahim yang berada ditengah kobaran api, pada hakikatnya berada di taman hijau. Orang-orang melihatnya dan tidak mampu mencapai padanya dan ia pun tidak keluar untuk menemui mereka.” Kisah ini ditulis pada kitab ’’Qashash al-Anbiyaa’’ (Kisah Para Nabi dan Rasul), Kisah Nabi Ibrahim Al-Khalil, hal. 199. Karya Ibnu Katsir, tahqiq hadits Syekh Al-Albani.