Tag Archives: Kisah Sahabat Nabi: Bersabarlah

Kisah Sahabat Nabi: Bersabarlah, Segera Muncul Kebahagiaan Setelah Penderitaan


Kisah Sahabat Nabi: Bersabarlah, Segera Muncul Kebahagiaan Setelah Penderitaan

Salah seorang sahabat imam Ja’far al-Shadiq mengatakan kepada beliau, “Putra-putra pamanku mengusik ketenangan rumah tanggaku sehingga kami hanya diperkenankan hidup dalam satu ruangan. Apabila saya mengadukan tindakan mereka kepada hakim dan membalas perbuatan mereka, maka mereka mengancam akan merampas semua harta yang kumiliki,”

    Imam Ja’far al-Shadiq mengatakan, “Bersabarlah! kamu akan segera mengalami kebahagiaan setelah penderitaan,”

    Lelaki itu mengisahkan, “Saya pun mengurungkan niat membalas keburukan mereka. Tak lama setelah kejadian itu, tepatnya pada tahun 131 H, semua orang yang menyakiti saya meninggal dunia.”

    Selang beberapa masa, lelaki itu datang ke tempat imam Ja’far al-Shadiq. Beliau bertanya, “Bagaimana keadaan orang-orang yang mengusik ketenanganmu?”

    Lelaku itu mengatakan, “Semuanya telah meninggal dunia.”

    Imam Ja’far mengatakan, “Mereka meninggalkan dunia disebabkan mereka mengganggumu yang merupakan bagian dari keluarga mereka, dan akibat buruk tindakan mereka, yaitu memutuskan hubungan kekeluargaan denganmu. Apakah kamu ingin merekan hidup kembali dan mengusik ketenanganmu?”

    Lelaki itu mengatakan, “Tidak, demi Allah.”