ISLAM ISLAMI

Kisah Turunnya Maidah Kepada Kaum Hawariyyin, Isa (Yesus) Maukah Kalian Berpuasa 30 Hari

Al-Hawariyyin adalah jamak dari kata Hawari, yaitu pengikut setia Nabi ‘Isa, yang selalu mendampingi beliau berdakwah menegakkan agama Allah di kalangan Bani Israil. Al-Quran menyebut mereka sebagai Ansharu’llah, yaitu para penolong agam Allah (Mujahid), Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani lsrail) berkatalah dia: “Sia-pakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?” Para Hawariyyun (sahabat-sahabat setia) menjawab: “Kamilah penolong-penolong

Read more