Tag Archives: fakta

Fakta Tentang Kehebatan Islam dan Tokoh Islam Yang Belum Terungkap

 • ..bahwa Ibnu Batutah, seorang Penjelajah asal Maroko pernah mengunjungi Indonesia?
 • …bahwa Ibnu Sina adalah seorang Muslim yang berjasa dalam bidang kedokteran dunia?
 • …bahwa Al Khawarijmi adalah seorang Muslim yang merupakan seorang penemu ilmu Aljabar?
 • …bahwa Al-Qur’an yang saat ini kita gunakan adalah alquran yang disusun oleh Kesultanan Utsmaniyah?
 • …bahwa Penaklukan Konstantinopel oleh Kesultanan Utsmaniyah pernah diramalkan oleh Nabi Muhammad?
 • …bahwa rumah tempat Nabi Muhammad lahir saat ini menjadi sebuah perpustakaan di kota Mekkah?
 • …bahwa Jabal Abu Qubais dipercaya umat Muslim sebagai gunung tertua di muka bumi?
 • …bahwa penemu kacamata dan penemu konsep robot juga merupakan ilmuwan muslim?

Fakta Keunikan Dalam Al Al Quran Yang Harus Diketahui

Fakta Keunikan Dalam Al Al Quran Yang Harus Diketahui
Berapa jumlah Surah dalam al-Quran?

 • 114 Surah

Berapa jumlah Juz dalam al-Quran?

 • 30 Juz

Berapa jumlah Hizb dlm al-Quran?

 • 60 Hizb

Berapa jumlah Ayat dlm al-Quran?

 • 6236 Ayat

Berapa jumlah Kata dlaam al-Quran?, dan Berapa jumlah hurufnya?

 • 77437 kata atau 77439 kata, dan 320.670 Huruf


Siapa Malaikat yang disebut dalam al-Quran?,

 • Jibril, Mikail, Malik, Malakulmaut, Harut, Marut, Al-Hafazoh, Al-Kiromulkatibun Hamalatul Arsy, dan lain-lain.

Berapa Jumlah Sajdah (ayat Sujud) dlm al-Quran?

 • 14 Sajdah

Berapa Jumlah para nabi yang disebut dalam Al-Quran?

 • 25 Nabi


Berapa Jumlah Surah Madaniyah dalam Al-Quran?

 • 28 Surah
 • yakni al-Baqoroh, al-Imron, al-Nisa” al-Maidah, al-Anfal, al-Tawbah, al-Ra’d, al-Haj, al-Nur, al-Ahzab, Muhammad, al-Fath, al-Hujurat, al-Rahman, al-Hadid, al-Mujadilah, al-Hasyr, al-Mumtahanah, al-Shaf, al-Jum’ah, al-Munafiqun, al-Taghabun, al-Thalaq, al-Tahrim, al-Insan, al-Bayinah, dan al-Zalzalah, serta al-Nashr.

Berapa Jumlah Surah Makiyah dlm al-Quran? 

 • 86 Surat, selain surah tersebut di atas.

Berapa Jumlah Surah yang dimulai dengan huruf dalam al-Quran?

 • 29 Surah.

Apakah yang dimaksud dengan Surah Makiyyah?

 • Surah Makiyyah adalah Surah yg diturunkan di Makkah sebelum Hijrah, seperti: al-An’am, al-Araf, al-Shaffat, al-Isra’, al-Naml, al-Waqi’ah, al-Haqqah, al-Jin, al-Muzammil, dan al-Falaq.

Apakah yang dimaksud dengan Surah Madaniyyah? 

 • Surah Madaniyah adalah Surah yg diturunkan di Madinah setelah Hijrah, seperti: al-Baqarah, al-Imran, al-Anfal, al-Tawbah, dan al-Haj.

Siapakah nama para Nabi yang disebut dalam Al-Quran?

 • Adam, Nuh, Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Ya’qub, Musa, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Dawud, Sulaiman, Yusuf, Zakaria, Yahya, Ilyas, Alyasa’, Luth, Hud, Saleh, ZulKifli, Syuaib, Idris, Muhammad SAW.

Siapakah satu-satunya nama wanita yang disebut namanya dalam al-Quran?

 • Maryam binti Imran.

Siapakah satu-satunya nama Sahabat yang disebut namanya dalam al-Quran?

 • Zaid bin Haritsah RA. Rujuk dalam surah Al Ahzab ayat 37.


Apakah nama Surah yang tanpa Basmalah?

 • Surah at-Tawbah.

Apakah nama Surah yang memiliki dua Basmalah?

 • Surah al-Naml.

Apakah nama Surah yang bernilai seperempat al-Quran?

 • Surah al-Kafirun.

Apakah nama Surah yang bernilai sepertiga al-Quran?

 • Surah al-Ikhlas


Apakah nama Surah yang menyelamatkan dari siksa Qubur?

 • Surah al-Mulk

Apakah nama Surah yg apabila dibaca pada hari Jum’at akan menerangi sepanjang pekan?

 • Surah al-Khafi

Apakah ayat yang paling Agung dan dalam Surah apa?

 • Ayat Kursi, dalam Surah al-Baqarah ayat 255

Apakah nama Surah yang paling agung ?

 • Surah al-Fatihah, tujuh ayat.

Apakah ayat yang paling bijak dan dalam surah apa?

 • Firman Allah SWT : Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji sawi ia akan lihat, Barang siapa melakukan kejahatan sebesar biji sawi ia akan lihat. (Surah al-Zalzalah ayat 7-8)

Apakah nama Surah yang ada dua sajdahnya?

 • Surah al-Haj ayat 18 dan ayat 77.

Pada kata apakah pertengahan al-Quran itu? di Surah apa? ayat no Berapa?

 • وليتلطف Surah al-Kahfi ayat No. 19.


Ayat apakah bila dibaca setiap habis Sholat Fardhu dapat mengantarkannya masuk ke dalam surga?

 • Ayat Kursi.

Ayat apakah yang diulang-ulang sebanyak 31 kali dalam satu Surah dan di Surah apa?

 • Ayat فبأي آلاء ربكما تكذبانِ pada Surah al-Rahman.

Ayat apakah yang diulang-ulang sebanyak 10 kali dalam satu Surah dan di surah apa? Apakah ayat ini ada juga disebut dalam surah lainnya? Di Surah apa?

 • Ayat ويل يومئذ للمكذبين pada Surah al-Mursalat, juga ada dalm Surah al-Muthaffifiinayat 10.

Apakah Ayat terpanjang dalam al-Quran? pada Surah apa? Ayat berapa?

 • Ayat No 282 dalam Surah al-Baqarah.