Tag Archives: ​Ketika Manusia Membaca Surat Dari Kekasih

​Ketika Manusia Membaca Surat Dari Kekasih

Ketika Manusia Membaca Surat Dari Kekasih

Muhammad Nuzul Dzikri: Surat Dari Kekasih

  • Betapa antusiasnya seseorang membaca surat, wa, surel atau email dari kekasihnya?

Abdullah bin Mas’ud -radhiyallahu ‘anhu-:

  • “Barangsiapa yang ingin mengetahui sedalam apa cintanya kepada ALLAH, maka bercerminlah bagaimana dirinya berinteraksi dengan Al Quran.”
  • (Az Zuhd libnil Mubaarok 1/13, Akhlaq Hamalatil Qur’an lil Aajurii 1/6)

Seorang pencinta pasti akan membaca dan menikmati ucapan kekasihnya,   lalu mungkinkah seorang hamba yang mengaku cinta kepada ALLAH tapi tidak punya waktu bahkan tidak tertarik untuk membaca Al Quran apalagi mencari tahu maknanya.


Sumber:,Muhammad Nuzul Dzikri. Telegram@muhammadnuzuldzikri