Tag Archives: ​Ketika Anjing Diangkat Derajatnya Dalam Islam

​Ketika Anjing Diangkat Derajatnya Dalam Islam

Ketika Anjing Diangkat Derajatnya Dalam Islam

Anjing sering menjadi tamtsil kejelekan dalam Islam, tapi ada tiga 3 keadaan ia diangkat dalam Islam.

  1. Anjing yang terlatih dan terdidik (Kalb mu’allam) maka Allah halalkan buruannya.
  2. Allah menyebutkan anjing dalam kisah ashabul Kahfi, Allah sertakan kisahnya dengan mereka (para pemuda shalih)..Allah jadikan surat tersebut dibaca berulang2 oleh kaum muslimin setiap malam dan hari jum’at untuk diambil pelajaran
  3. Rasulullah haramkan memelihara anjing kecuali anjing untuk berburu dan penjaga ternak atau tanaman.