ISLAM ISLAMI

Ketika Quran dan Hadits Sebutkan Keistimewaan Suku Quraisy

Suku Quraisy adalah suku bangsa Arab keturunan Ibrahim, yang menetap di kota Mekkah dan daerah sekitarnya. Klan-klan yang menetap di tengah kota disebut ‘Quraisy Lembah’ (Quraisy al-Batha), sementara yang menetap di daerah sekeliling kota disebut ‘Quraisy Pinggiran’ (Quraisy az-Zawahir). Penamaan Quraisy berasal dari nama lain Fihr yang merupakan leluhur Nabi Muhammad, nabi dan rasul utama agama Islam. Di mana Fihr

Read more

Masjid Jumaah, Tempat Salat Jumat Rasulullah Pertamakali

  Masjid Jum’ah terletak ± 500 meter sebelah utara Masjid Quba, yaitu satu tempat yang dulunya ditempati olah Bani Salim bin Auf. Rasulullah Saw. mampir ke tempat tersebut, lalu tibalah waktu shalat Zhuhur pada hari jum’at, kemudian Rasulullah Saw. shalat dua rakaat didahului dua khutbah dan inilah merupakan shalat jum’at berjamaah pertama yang dilaksanakan oleh Rasulullah Saw. walaupun perintah shalat

Read more

Masjid Ghamamah dan Kisah Bersejarah Rasulullah Salat Minta Hujan

  Masjid Ghamamah artinya masjid mendung atau awan tebal di arah barat daya Masjid Nabawi ± 500 meter. Lokasi masjid ini pada jaman Rasulullah Saw. merupakan alun-alun atau tanah lapang di tengah-tengah kota. Setiap shalat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha Nabi selalu melaksanakan di alun-alun ini, juga pada waktu Shalat Istisqa (shalat minta hujan) karena pada acara-acara tersebut

Read more

Kota Madinah dan Keistimewaannya

  Madinah atau Madinah al-Munawwarah adalah kota utama di Arab Saudi. Merupakan kota yang ramai diziarahi atau dikunjungi oleh kaum Muslimin. Di sana terdapat Masjid Nabawi yang memiliki pahala dan keutamaan bagi kaum Muslimin. Penduduk Madinah sekitar 600.000 jiwa. Bagi umat Muslim kota ini dianggap sebagai kota suci kedua. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, kota ini menjadi pusat dakwah, pengajaran dan pemerintahan Islam. Dari kota ini Islam menyebar ke seluruh

Read more

Sejarah Al-Qur’an hingga berbentuk mushaf

  Al-Qur’an memberikan dorongan yang besar untuk mempelajari sejarah dengan secara adil, objektif dan tidak memihak. Dengan demikian tradisi sains Islam sepenuhnya mengambil inspirasi dari Al-Qur’an, sehingga umat Muslim mampu membuat sistematika penulisan sejarah yang lebih mendekati landasan penanggalan astronomis. Penurunan Al-Qur’an Al-Qur’an tidak turun sekaligus, ayat-ayat al-Qur’an turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Para ulama

Read more

Masjid Al Miqat atau Masjid Bir Ali, Tempat Rasulullah Miqat Untuk Ihram Haji

  Masjid Al-Muhrim adalah nama lain dari Masjid Al-Miqat yang ada di Zul Hulaifah yang saat ini lebih populer dengan nama Masjid Bir Ali atau Abyar Ali. Dinamakan Masjid Al-Muhrim karena di masjid inilah Rasulullah Saw. dan para sahabat mengambil miqat untuk ihram hajinya.  Masjid Al-Muhrim sendiri terletak di Lembah aqiq kira-kira 15 kilo meter dari Masjid Nabawi. Masjid Al-Muhrim

Read more

Masjid Khandaq atau Masjid Tujuh (As Sab’ah) dan Sejarah Perang Khandaq

Masjid-masjid yang Tujuh (Al-Masajid As-Sab’ah) atau Sab’u Masajid merupakan salah satu kompleks bersejarah yang dikunjungi oleh para wisatawan kota Madinah. Masjid ini merupakan gabungan dari tujuh masjid kecil, yang sebenarnya hanya enam masjid ditambah dengan Masjid Qiblatain yang dikunjungi dalam waktu yang bersamaan sehingga disebut dengan Masjid Tujuh. Tidak ada perintah dari Nabi S.A.W. maupun dalil syari’at yang menunjukan atas

Read more

Makam Baqi’ Algharqad : Pemakaman Utama dii Madinah

  Baqi’ al-Gharqad adalah tanah kuburan sejak zaman Jahiliyah sampai sekarang. Jamaah haji yang meninggal di Madinah dimakamkan di Baqi’, letaknya di sebelah timur dari Masjid Nabawi. Di tempat itu dimakamkan Usman bin Affan Ra. (Khalifah III), dan para istri Nabi Muhammad Saw., yaitu Siti Aisyah Ra., Ummi Salamah Ra., Juwairiyah Ra., Zainab Ra., Hafsah binti Umar bin al-Khattab Ra.

Read more

Masjid al-Bukhair atau Masjid As-Sajadah, dan Kisah Unik Nabi Muhammad SAW

  Masjid As-Sajadah, dahulunya dikenal dengan nama Masjid al-Bukhair, yaitu masjid yang dulunya terletak di sebuah perkebunan sekitar 650 meter dari Masjid Nabawi. Masjid ini dikenal juga dengan nama Masjid Assajadah karena Rasulullah Saw. pernah mampir ke masjid ini dan shalat dua rakaat sedangkan sujud akhirnya panjang sekali sehingga saking panjangnya sahabat mengira dan khawatir Rasulullah Saw. telah meninggal dalam

Read more

Foto Paling Indah Masjid Al Nabawi

Masjid Nabawi atau Al-Masjid an-Nabawī adalah sebuah masjid yang didirikan secara langsung oleh Nabi Muhammad, berlokasi di pusat kota Madinah di Arab Saudi. Masjid Nabawi merupakan masjid ketiga yang dibangun dalam sejarah Islam dan kini menjadi salah satu masjid terbesar di dunia. Masjid ini menjadi tempat paling suci kedua dalam agama Islam, setelah Masjidil Haram di Mekkah. Masjid ini dibuka

Read more
1 2 3 6