ISLAM ISLAMI

Inilah Wujud Dajjal, Kemampuan dan Kehebatannya

  Inilah Wujud Dajjal dan Kehebatannya Dajjal adalah seorang tokoh dalam eskatologi Islam yang akan muncul menjelang kiamat. Dajal dikatakan kafir dan jahat, pembawa fitnah (ujian) terbesar dan tidak ada ujian yang terbesar selain itu. Kemudian para nabi sebelum Nabi Muhammad telah pula menjelaskan tentang Dajal kepada umatnya, hanya tidak sedetail penjelasan Muhammad, seperti Dajal adalah seorang yang pecak (buta) disalah satu matanya. Lafazh ad-Dajjal diambil dari perkataan orang

Read more

Inilah Yaumul Qiyamah, Akhir Kehidupan Manusia

Yawm al-Qiyāmah  adalah “Hari Kebangkitan” seluruh umat manusia dariAdam hingga manusia terakhir. Ajaran ini diyakini oleh umat Islam, Kristen dan Yahudi. Al-Qiyāmah juga nama dari salah satu ayat ke 75 di dalam kitab suci Al-Qur’an. Kalimat kiamat di dalam bahasa Indonesiaadalah hari kehancuran dunia, kata ini diserap dari bahasa Arab “Yaum al Qiyamah” , yang arti sebenarnya adalah hari kebangkitan umat. Sedangkan hari kiamat (kehancuran alam semesta beserta

Read more