ISLAM ISLAMI

Istiqomah: Ketika Allah Membolak balikkan Hati dan Cara Pencegahannya

Manusia diciptakan tiada yang sempurna. Rasulullah pernah mengatakan, bahwa sekuat-kuatnya seorang manusia, dia tidak akan mampu beristiqomah sebenar-benarnya istiqomah. Sebagaimana hadist yang pernah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Rasulullah, beliau berkata: ‎”Istiqomahlah dan kalian tidaklah akan mampu (untuk istiqomah dalam semua ketaatan dengan sebenar-benar istiqomah).” Namun, dengan ketidaktetapan manusia, Rasulullah tetap mengajarkan kita untuk terus berikhtiar di

Read more

Pesan Dr Zakir Naik: Ikuti Mahdzab Mana atau Ikuti Budaya Mana ?

Zakir Naik mencontohkan dalam setiap gerakan shalat (Dari Takbir hingga Salam) haruslah diperkuat/ ­disandarkan dengan Hadits yang Shahih walaupun bertentangan dengan pendapat suatu Imam Mazhab yang kita ikuti atau ternyata lebih sesuai dengan pendapat Imam Mazhab yang lain. Begitu pula dengan perkara-perkara ­ yang lain, pendapat Imam Madzhab yang 4 harus dikembalikan ke Hadist yang Shahih dan tidak boleh Fatanik

Read more

Fiqih Bulughul Maram: Mandi dan Hukum Junub Sesuai Tuntunaan Rasulullah

Mandi junub atau mandi besar adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar agar ibadah yang dilakukan seorang muslim atau muslimah bisa dianggap sah. Bagi mereka yang memiliki hadas besar atau dalam kondisi junub diharamkan membaca Al-Qur’an, menyentuh/membawa mushaf Al-Qur’an, sholat, berdiam diri di masjid, serta thawaf mengelilingi Ka’bah. Terdapat beberapa sebab yang mewajibkan seorang muslim melakukan mandi junub karena hadas besar.

Read more

Sejarah Fikih

Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Beberapa ulama fikih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah. Fikih membahas tentang cara beribadah, prinsip Rukun Islam, dan hubungan

Read more

Fiqih Membahas Ibadah dan Muamalah

Fiqih Membahas Ibadah dan Muamalah Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Beberapa ulama fikih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah. Fikih membahas tentang cara beribadah,

Read more

7 Tanda Kebahagiaan Hidup Di Dunia

  7 PETANDA KEBAHAGIAAN HIDUP DI DUNIA Ibnu Abbas RA menjelaskan, ada 7 : indikator kebahagiaan hidup di dunia, yaitu : Qolbun Syakirun (hati yang selalu bersyukur), artinya selalu menerima apa adanya (qona’ah), sehingga tidak ada ambisi yang berlebihan, tidak ada stres, inilah nikmat bagi hati yang selalu bersyukur. Al-Azwaju Shalihah, yaitu pasangan hidup yang shaleh/shalihah. Pasangan hidup yang shaleh/shalihah

Read more

Apakah Istishab Itu ?

  Istishhab atau Istishab berarti meminta kebersamaan (thalab al-mushahabah), atau berlanjutnya kebersamaan. (istimrar ash-shuhbah) Istishab adalah m enetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan dalil yang mengubahnya.”  Contohnya, bila tadi pagi seseorang telah wudhu untuk shalat subuh, maka keadaan telah wudhu tersebut masih diperhitungkan keberadaannya pada waktu ia akan melaksanakan shalat Dhuha. Maka

Read more

Adz Dzariah, Antara Ketaatan dan Kemaksiatan

  Adz-dzari’ah adalah sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai menuju ketaatan atau kemaksiatan. Dzari’ah itu ada kalanya dilarang yang disebut Saddus Dzari’ah, dan ada kalanya dianjurkan bahkan diwajibkan yang disebut fath ad-dzari’ah. Seperti meninggalkan segala aktivitas untuk melaksanakan shalat jum’at yang hukumnya wajib.   Adz-dzariah sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. sadd adz-dzari’ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu

Read more

Inilah Ilmu FIQIH Dalam Islam

  Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Beberapa ulama fikih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah. Di Indonesia, Fikih, diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan non formal

Read more

Apakah QIYAS itu ?

  Qiyas artinya menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalah sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, Ijma dan Qiyas sifatnya darurat, bila memang terdapat hal hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya Rukun Qiyas Rukun Qiyas ada empat; Al-ashl (pokok). Al-ashl

Read more
1 2 3 9