ISLAM ISLAMI

Pesan Dr Zakir Naik: Ikuti Mahdzab Mana atau Ikuti Budaya Mana ?

Zakir Naik mencontohkan dalam setiap gerakan shalat (Dari Takbir hingga Salam) haruslah diperkuat/ ­disandarkan dengan Hadits yang Shahih walaupun bertentangan dengan pendapat suatu Imam Mazhab yang kita ikuti atau ternyata lebih sesuai dengan pendapat Imam Mazhab yang lain. Begitu pula dengan perkara-perkara ­ yang lain, pendapat Imam Madzhab yang 4 harus dikembalikan ke Hadist yang Shahih dan tidak boleh Fatanik

Read more

Apakah Kaum Salafi

Salafiyah atau Salafisme adalah salah satu metode dalam agama Islam yang mengajarkan syariat Islam secara murni tanpa adanya tambahan dan pengurangan, berdasarkan syariat yang ada pada generasi Muhammad dan para sahabat kemudian setelah mereka (murid para sahabat) dan setelahnya (murid dari murid para sahabat). Seseorang yang mengikuti salafiyah ini disebut dengan salafi (as-salafy), jamaknya adalah salafiyyun (as-salafiyyun). Ada seorang syekh

Read more

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Mengenai Wabah Covid19

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Mengenai Wabah Covid19 Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkannya terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat al-Khams). Orang yang telah terpapar virus corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan

Read more

SHALAT JENAZAH DAN KUBUR JENAZAH PENDERITA COVID19 SESUAI TUNTUNAN RASULULLAH

Virus Corona menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia hingga ARDS (acute respiratory distress syndrome), sampai kematian. Penyebaran COVID-19 melalui percikan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di benda atau permukaan, yang bila disentuh orang

Read more

Hukum shalat mengunakan masker ketika ada wabah Corona adalah boleh atau muba

Hukum shalat mengunakan masker ketika ada wabah Corona adalah boleh atau muba Virus Corona menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia hingga ARDS (acute respiratory distress syndrome), sampai kematian. Penyebaran COVID-19 melalui percikan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersin atau batuk.

Read more

Perbedaan Fatwa Dengan Qanun, Qadha’ dan Ijtihad.

  Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah “nasihat”, “petuah”, “jawaban” atau “pendapat”. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa

Read more

AA GYM: Orang Mukmin Paling Utama

Dalam satu riwayat, Ibnu Umar ra. berkata, “Suatu hari aku duduk bersama Rosululloh Saw., tiba-tiba datang seorang lelaki dari kalangan Anshor, kemudian ia mengucapkan salam kepada Nabi Saw. dan bertanya, “Wahai Rosululloh, siapakah orang mukmin yang paling utama?” Rosululloh Saw. menjawab, “Yang paling baik akhlaqnya.” Kemudian ia bertanya lagi, “Siapakah orang mukmin yang paling cerdas?” Beliau menjawab, “Yang paling banyak

Read more

Fatwa Haram Rokok Di Dunia

LEMBAGA FATWA YORDANIA Dalam fatwa yang dikeluarkan pada 2008, lembaga yang kini di pimpin oleh Mufti Agung Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam itu menyatakan, telah terbukti bahwa berbagai macam rokok membahayakan kesehatan manusia, karena itu hukumnya haram. Lembaga ini mengutarakan dalil di antaranya pertama Islam mengharamkan segala perkara yang membahayakan baik fisik atau nonfisik. Ini seperti penegasan surah al-A’raf ayat

Read more

Inilah Nasehat Ulama: Dalam perpecahan di antara umat muslim

​Fitnah perpecahan kalangan Ahlus Sunnah saat ini tampaknya diredam dan mendapat siraman rohani oleh nasihat guru Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur Ahmad Dairobi tiba-tiba menyentak kalangan Muslim di Indonesia. “Diam diam ternyata saya menyukai semangat FPI dalam memberantas kemunkaran. Saya tahu, kadangkala ada yang salah dalam aksi mereka. Namun, kesalahan mereka tidaklah seberapa dibanding kesalahanku yang takut dan tak

Read more
1 2