AA GYM: Orang Mukmin Paling Utama

Dalam satu riwayat, Ibnu Umar ra. berkata, “Suatu hari aku duduk bersama Rosululloh Saw., tiba-tiba datang seorang lelaki dari kalangan Anshor, kemudian ia mengucapkan salam kepada Nabi Saw. dan bertanya, […]

Iklan
Read Article →