September 23, 2021

ISLAM ISLAMI

Islam Peace, Truth and Tolerance

INDEKS HADITS : BALA’

6 min read

Hadits atau sunnah, adalah perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain al-Qur’an, dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur’an.

Hadis secara harfiah berarti “berbicara”, “perkataan” atau “percakapan”. Dalam terminologi Islam istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Menurut istilah ulama ahli hadis, hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya (taqrīr‎), sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai Nabi  dan terkadang juga sebelumnya, sehingga arti hadis di sini semakna dengan sunnah.

Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan Sunnah, maka pada saat ini bisa berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan ketetapan ataupun hukum.

Bala’

Bala’ bukan hanya merupakan sebuah ujian yang buruk (negatif) tapi juga bermakna ujian yang baik (positif). Untuk menjernihkan hal ini, kiranya perlu untuk dijelaskan sesuai dengan yang tertera dalam Alquran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah bala hanya diartikan sebagai ‘malapetaka’, ‘kemalangan’, atau ‘cobaan’. Sementara, dalam Alquran bala mempunyai makna tersendiri. M Quraish Shihab menyebut dalam bukunya M Quraish Shihab Menjawab, kata bala digunakan dalam Alquran sebanyak enam kali, selain sekitar 28 kali bentuk lain dari akar kata yang sama.

Awalnya kata ini digunakan untuk melukiskan “lapuknya pakaian karena telah lama dipakai.” Dari sini, kata bala kemudian diartikan sebagai ujian sampai seakan-akan seseorang yang mengalaminya telah “lapuk” lantaran banyak atau lamanya cobaan dan ujian yang telah dilaluinya.

Secara literal, al-bala bermakna al-ikhtibar atau ujian. Namun, istilah ini dalam Alquran digunakan untuk menggambarkan ujian yang baik (positif) ataupun yang buruk (negatif). Hal ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi. “….Dan Kami coba mereka dengan (nikmat) yang baik-baik dan (bencana) yang buruk-buruk agar kembali (kepada kebenaran).” (QS al-A’raf [7]: 168).

Bala dalam konteks ujian yang buruk, misalnya, dapat dilihat dalam Alquran surah al-Baqarah yang berbunyi, “Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu.” (QS al-Baqarah [2]: 49).

INDEKS HADITS : BALA’


HR. Hakim melalui Uqbah Ibnu Amr r.a

Rasulullah Saw bersabda:
Janganlah kalian memaksa orang-orang yang sedang sakit dari kalian untuk makan dan minum karena sesungguhnya Allah-lah yang memberi mereka makan dan minum.

HR. Ahmad melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Allah SWT telah menjenguk orang sakit.
Beliau bersabda:
Bergembiralah kamu, sesungguhnya Allah SWT telah berfirman:
‘dia (sakit) adalah api Neraka-Ku yang menguasai hamba-Ku yang beriman di dunia supaya tidak menjadi bagiannya dihari kiamat nanti’.

HR. Bukhari melalui Anas Bin Malik r.a
Rasulullah Saw bersabda: Allah berfirman:
Bila Aku menimpakan bala’ (musibah) kepada hal dan barang yang dia cintai tetapi dia bersabar. Sebagai ganti keduanya Aku berikan Surga kepadanya. (yang dimaksud diatas adalah kedua mata).

HR. Ahmad melalui Aisyah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Apabila dosa seorang hamba makin banyak dan dia tidak mempunyai amal perbuatan yang dapat meleburnya, maka Allah mencobanya dengan kesedihan, agar kesedihannya dapat menjadi kifarat baginya.

HR. Ahmad melalui Syaddad Bin Aus r.a
Rasulullah Saw bersabda: Allah berfirman:
Bila Aku menimpakan bala’ (musibah) kepada hamba-Ku yang beriman maka dia memuji Aku karena bala’ itu, sesungguhnya dia telah bersih dari dosa-dosanya seperti dia baru dilahirkan begitu dia berdiri dari tempat duduknya.

HR. Ahmad melalui Abdullah Bin Amru r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Seorang muslim ditimpa bala’ ditubuhnya maka Allah SWT memerintahkan Malaikat untuk menjaganya dan berfirman:
‘Hendaklah kalian tulis untuk hamba-Ku siang hari dan malam hari, amal dan kebajikan yang diperbuat dan dia kerjakan selama dia dalam belenggu-Ku’

HR. Al Khathib melalui Al Hasan Ibnu Ali r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Barangsiapa dipercaya oleh Allah untuk menolong orang muslim dari suatu kesulitan melalui tangannya niscaya Allah menolongnya dari bencana dunia dan akhirat.

HR. Ahmad melalui Abu Umamah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Seseorang yang menjenguk orang sakit berada dalam limpahan rahmat.
Apabila ia duduk di sisinya maka ia diliputi oleh rahmat.

HR. Abu Ya’la melalui Ibnu Abbas r.a
Rasulullah Saw bersabda: Allah berfirman:
Bila Aku mengambil dua biji mata hamba-Ku dan dia bersabar dan pasrah, Aku tidak rela memberi pahala padanya kecuali Surga.

HR. Al Mundziri melalui Anas Bin Malik r.a
Rasulullah Saw bersabda: Allah SWT berfirman:
Demi keagungan-Ku dan demi kemulian-Ku, seseorang yang hendak Aku ampuni, lehernya Aku penuhi dengan semua kesalahannya berupa sakit pada badannya dan sempit rezekinya lalu Aku keluarkan dia dari dunia ini (mati).

HR. Ahmad melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Bila Allah menguji hamba yang muslim dengan ujian pada badannya,
maka Allah berfirman:
Tulislah amal salehnya yang telah di kerjakannya.
Bila Dia menyembuhkannya, Dia memandikannya dan membersihkannya (dengan amal salehnya).
Bila Allah mengambilnya, Dia ampuni dia dan Dia rahmati dia.

HR. Hakim melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda: Allah berfirman:
Bila Aku menimpakan bala’ (musibah) kepada hamba-Ku yang beriman berupa sakit dan dia tidak mengadukan Aku kepada para penjenguknya, Aku lepaskan dia dari pagar-pagarku (kurungan-Ku).
Kemudian Aku ganti daging dan darahnya dengan daging dan darah yang lebih baik.

HR. Ahmad melalui Syaddad Bin Aus r.a
Rasulullah Saw bersabda: Allah berfirman:
Bila Aku menimpakan bala’ (musibah) kepada hamba-Ku yang beriman maka dia memuji Aku karena bala’ itu, sesungguhnya dia telah bersih dari dosa-dosanya, seperti dia baru dilahirkan begitu dia berdiri dari tempat duduknya.
Dan Tuhan tabaraka wa ta’ala berfirman:
Aku membatasi hamba-Ku dan Aku mengunjunginya, hendaklah kalian memberinya pahala yang biasa kalian berikan padanya ketika dia sehat.

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

www.islamislami.com Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.