00 INDEKS HADITS : AGAMA ISLAM - ISLAM ISLAMI
January 20, 2022

ISLAM ISLAMI

Islam Peace, Love, Truth and Tolerance

INDEKS HADITS : AGAMA ISLAM

10 min read

Hadits atau sunnah, adalah perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain al-Qur’an, dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur’an.

Hadis secara harfiah berarti “berbicara”, “perkataan” atau “percakapan”. Dalam terminologi Islam istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Menurut istilah ulama ahli hadis, hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya (taqrīr‎), sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai Nabi  dan terkadang juga sebelumnya, sehingga arti hadis di sini semakna dengan sunnah.

Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan Sunnah, maka pada saat ini bisa berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan ketetapan ataupun hukum.

INDEKS HADITS : AGAMA ISLAM


HR. Ahmad
Rasulullah Saw bersabda:
Perkara ini akan menjangkau apa yang dijangkau oleh malam dan siang.
Allah tidak akan membiarkan sebuah rumah disatu desa maupun kota melainkan akan dimasuki oleh agama ini,
Yang akan memuliakan orang yang mulia dan
Kemuliaan yang Allah memuliakan dengannya agama Islam dan Suatu kehinaan yang Allah menghinakan dengannya kekafiran.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Seandainya agama itu berada di bintang niscaya salah seorang dari laki- laki Parsi atau pemuda pemuda Parsi akan pergi ke sana untuk mendapatkannya.

HR. Abul Qasim

Rasulullah Saw bersabda:
Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam masalah agama karena sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan agama mudah karena itu amalkanlah agama semampu kalian. Sesungguhnya Allah SWT menyukai amal saleh yang dikerjakan secara terus menerus sekalipun ringan.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abdullah bin Mas’ud r.a

Seseorang telah bertanya Rasulullah Saw:
Wahai Rasulullah!, apakah kami akan dihukum karena perbuatan yang telah kami lakukan sewaktu jahiliyah ?,
Rasulullah Saw bersabda:
Siapa diantara kalian yang berbuat baik pada zaman Islam, maka dia tidak akan dikenakan hukuman karena perbuatannya pada zaman jahiliyah.
Tetapi siapa yang berbuat kejahatan, maka dia akan dihukum karena perbuatannya pada zaman jahiliyah dan pada zaman Islam.

HR. Bukhari, Muslim

Diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah r.a, berkata: Aku bersama ayahku masuk menghadap Nabi Saw. Lalu Aku mendengar Beliau bersabda:
Sesungguhnya permasalahan ini tidak akan selesai dan akan berlanjut hingga ke zaman dua belas orang Khalifah.
Kemudian Beliau berbisik-bisik denganku lalu aku bertanya ayahku: ‘Apakah yang telah diberitahu oleh Beliau’
Berkata:
‘Beliau telah bersabda bahwa kedua belas orang Khalifah tersebut adalah berasal dari kaum Quraisy’

HR. Bukhari, Muslim

Diriwayatkan oleh ibnu abbas r.a, berkata:
Rasulullah Saw pernah ditanya tentang anak orang-orang musyrikin. Beliau bersabda:
‘Allah lebih mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan sejak mereka diciptakan’

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a

Rasulullah Saw bersabda:
Ada lima perkara yang merupakan bagian dari fitrah (agama Islam), yaitu ; -Khitan,
-Mencukur bulu kemaluan, -Mencukur kumis, -Menggunting kuku, -Mencabut bulu ketiak.

HR. Bukhari, Muslim

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud r.a: Mengenai Firman Allah SWT:
‘Itulah mereka yang mendakwa bahwa mereka mencari jalan penghubung kepada Tuhannya’.
Siapakah dikalangan mereka yang paling dekat dengan Tuhan mereka dengan berkata:
‘Ada sekelompok jin yang telah memeluk Islam dan sebelum ini mereka disembah oleh manusia maka orang- orang yang menyembah itu tetap saja menyembah mereka yaitu jin walaupun mereka yaitu jin tersebut telah memeluk Islam’

HR. Bukhari, Muslim melalui Aisyah r.a

Rasulullah Saw bersabda:
Siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama yang tidak terdapat dalam agama maka dengan sendirinya ia akan tertolak.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a

Rasulullah Saw bersabda:
Demi Allah!, sesungguhnya telah hampir waktunya Nabi Isa bin Maryam turun kepada kalian untuk menjadi hakim secara adil.
Dia akan mematahkan salib, membunuh babi serta tidak menerima cukai dan harta akan melimpah hingga tidak ada seorangpun yang ingin menerimanya.

HR. Muawiyah r.a

Rasulullah Saw bersabda:
Barangsiapa dikehendaki baik oleh Allah niscaya Allah menjadikannya memahami masalah agama.

HR. Bukhari, Muslim melalui Ibnu Abbas r.a

Rasulullah Saw bersabda:
Tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Mekah.
Yang masih ada ialah jihad dan niat.
Apabila kalian diminta untuk keluar berjihad maka lakukanlah.

HR. Bukhari, Muslim

Diriwayatkan oleh Anas r.a berkata :
Sesungguhnya beberapa orang sahabat bertanya kepada isteri-isteri Nabi Saw mengenai amalan yang dilakukan oleh Beliau secara diam-diam.
Maka ada diantara mereka yang memberitahu bahwa dia tidak akan menikah. Ada juga yang memberitahu bahwa dia tidak makan daging dan ada pula yang memberitahu bahwa dia tidak pernah tidur diatas hamparan.
Mendengar hal itu semua, Nabi Saw memuji kepada Allah dan bersabda: ‘Ada apa dengan kaum itu, mereka berbicara itu dan ini, sesungguhnya aku
mendirikan Shalat dan aku juga tidur, aku berpuasa, berbuka dan aku juga kawin. Maka siapa yang tidak suka sunnah-ku, dia bukanlah umatku’

HR. Hakim melalui Abu Musa r.a

Rasulullah Saw bersabda:
Satu kelompok masuk Surga tanpa dihisab.
Satu kelompok dihisab dengan hisab yang mudah lalu masuk Surga.
Satu kelompok lagi, diatas punggung mereka dosa-dosa mereka seperti gunung-gunung yang kokoh.
Pada kelompok ketiga, Allah bertanya pada Malaikat: Siapa mereka?.
Malaikat menjawab:
‘Mereka adalah hamba dari hamba-hamba-Mu’. Lalu Allah berfirman:
Turunkan dosa-dosa mereka dan letakkan dosa-dosa itu diatas punggung yahudi dan nasrani dan masukkan mereka dengan rahmat-Ku ke Surga.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a

Rasulullah Saw bersabda:
Manusia telah mengikuti kaum Quraisy baik berbentuk kebaikan atau keburukan. KeIslaman mereka adalah mengikuti keIslaman kaum quraisy dan begitu juga dengan kekufuran mereka adalah mengikuti kekufuran kaum tersebut.

HR. Ibnu Khuzaimah melalui Ibnu Abbas r.a

Rasulullah Saw bersabda:
Hajar Aswad adalah batu Yaqut yang berwarna putih dari Surga kemudian menjadi hitam karena dosa-dosa kaum musyrikin.
Kelak dihari kiamat akan dibangkitkan sebesar bukit Uhud lalu memberikan kesaksian untuk penduduk dunia yang pernah memegang dan menciumnya.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud r.a, berkata: Seorang pendeta datang berjumpa Nabi Saw lalu berkata:
Wahai Muhammad atau wahai Abu Al-Qasim! pada hari kiamat Allah SWT memegang langit, bumi, gunung-gunung, pohon-pohon, air, tanah dan semua makhluk dengan jari-jarinya. Kemudian Dia menggoyangnya sambil berfirman:
‘Akulah raja, Akulah raja’
Lalu Rasulullah Saw tertawa karena kagum mendengar kata-kata pendeta tersebut sambil membenarkannya kemudian membaca ayat:
‘Dan orang yang syirik tidak menghormati Allah dengan sewajarnya, sedangkan pada hari kiamat bumi keseluruhannya berada dalam genggaman kuasa-Nya. Mahasuci Allah, Dia dan keadaan-Nya yang tertinggi dari apa yang mereka sekutukan’

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a

Rasulullah Saw bersabda:
Sekiranya sepuluh orang yahudi mengikutiku niscaya semua orang yahudi dimuka bumi ini memeluk Islam.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Said Al Khudri r.a

Rasulullah Saw bersabda:
Pada hari kiamat nanti bumi akan berubah seperti menjadi sepotong roti yang dilambungkan oleh Tuhan yang Maha perkasa ditangan -Nya sebagaimana seorang dari kalian melambungkan roti dari dua tangan sewaktu berjalan. Itu adalah hidangan ahli Surga. Tiba-tiba datang seorang yahudi lalu berkata: ‘Semoga Tuhan yang Maha Pengasih memberkatimu wahai Abu Al-Qasim, inginkah engkau mendengar ceritaku tentang hidangan ahli Surga pada hari kiamat ?’
Rasulullah Saw bersabda: ‘Ya, silahkan!’
Orang tersebut berkata: ‘Bumi akan berubah seperti menjadi sepotong roti’ Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.
Mendengar kata-kata tersebut Rasulullah Saw memandang kepada kami kemudian tertawa hingga kelihatan gigi geraham Beliau. Orang tersebut berkata lagi: ‘Inginkah kalian aku ceritakan tentang lauk pauk mereka ?’
Rasulullah Saw menjawab: ‘Ya!’. Orang itu berkata: ‘Lauk pauk mereka adalah Balam dan Nun’.
Para sahabat bertanya: ‘Apakah Balam dan Nun itu ?’.
Laki-laki tersebut menjawab: ‘Lembu dan ikan paus dimana segumpal daging terbaik yang tergantung pada hatinya dapat dimakan oleh tujuh puluh ribu orang’

HR. Bukhari, Muslim

Diriwayatkan oleh As-Sa’bi bin Jathamah r.a, berkata:
Rasulullah Saw pernah ditanya tentang perempuan dan anak-anak kaum musyrikin yang diserang pada malam hari dan ternyata serangan itu mengenai isteri dan anak-anak mereka.
Lalu Beliau menjawab dengan bersabda: ‘Dalam keadaan seperti itu isteri dan anak-anak mereka termasuk dari kalangan mereka’

HR. Bukhari, Muslim melalui Ubadah bin As Somit r.a

Rasulullah Saw bersabda:
Siapa yang mengucap dua Kalimah Syahadat dan bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya.
Dan kalimah Allah yaitu Nabi Isa as dijadikan oleh Allah tidak berbapak hanya dengan kalimah `KUN` yang berarti `Jadilah` engkau maka jadilah dia, yang disampaikan kepada Maryam dan juga tiupan roh oleh -Nya serta bersaksi bahwa balasan Surga adalah pasti, begitu juga balasan Neraka adalah pasti, dimana Allah akan memasukkan mereka yang dikehendaki kedalam Surga melalui salah satu dari delapan pintu Surga sebagaimana yang dikehendakinya .

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a

Rasulullah Saw bersabda:
Aku adalah orang yang paling berhak terhadap putera Maryam.
Para Nabi adalah saudara-saudara sebapak.
Antara aku dan dia (putera Maryam) tidak ada seorang Nabi.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a

Rasulullah Saw bersabda:
Tidak ada seorang bayi yang dilahirkan melainkan telah disentuh oleh setan.
Bayi itu menangis, menjerit karena sentuhan setan tersebut kecuali putera Maryam dan Maryam.

HR. Bukhari, Muslim

Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah r.a, berkata:
Ketika pembukaan kota Mekah, ia mendengar Rasulullah Saw yang ketika itu berada di Mekah bersabda:
Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala.
Kemudian Beliau ditanya:
‘Wahai Rasulullah!, bagaimana dangan lemak bangkai yang digunakan untuk mengecat perahu, untuk dilumuri di kulit supaya berminyak dan untuk menyalakan lampu ?’
Beliau menjawab:
Tidak bisa. Ia tetap haram.
Lalu Beliau meneruskan kata-kata:
Semoga Allah membinasakan orang-orang yahudi. Sesungguhnya Allah SWT ketika mengharamkan lemak bangkai kepada mereka, mereka berdalih lalu menjualnya dan memakan hasil penjualan tersebut.

HR. Bukhari, Muslim

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a, berkata:
Ketika peristiwa pembukaan kota Mekah, Rasulullah Saw bersabda:
Tidak lagi yang dinamakan hijrah dari Mekah, tetapi yang ada ialah jihad dan niat. Apabila kalian dipanggil oleh pemerintah untuk berperang maka berangkatlah. Disaat yang lain ketika pembukaan kota Mekah, Rasulullah Saw juga pernah bersabda:
Sesungguhnya Allah mengharamkan kota Mekah sewaktu dia menciptakan langit dan bumi. Pengharaman itu terus hingga hari kiamat kelak. Sebelumku, tidak seorangpun yang dibolehkan berperang di negeri ini. Aku sendiripun tidak dibolehkan melakukan perkara yang sama kecuali satu ketika. Kota ini telah diharamkan oleh Allah hingga hari kiamat nanti. Pohon-pohon tidak bisa ditebang, binatang buruan tidak bisa dibunuh yaitu diburu, barang yang ditemui di kota ini tidak bisa diambil kecuali orang yang ingin mengumumkan, rumput-rumput tidak bisa dicabut atau dipotong
Al-Abbas r.a bertanya: ‘Apakah rumput lalang terkecuali wahai Rasulullah, karena ia sangat berguna kepada manusia ?.
Rasulullah Saw menjawab: Ya!, kecuali rumput lalang.

HR. Bukhari, Muslim

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud r.a, berkata:
Ketika Nabi Saw memasuki Mekah terdapat sebanyak tiga ratus enam puluh buah berhala di sekitar Ka’bah. Lalu Nabi Saw meruntuhkannya dengan menggunakan tongkat yang berada di tangannya seraya bersabda:
Telah datang kebenaran dan musnahlah kebathilan karena sesungguhnya kebathilan itu, adalah sesuatu yang pasti musnah.
(bermakna: kebenaran telah datang dan yang bathil itu tidak akan menang dan tidak akan berulang).
Ibnu Abu Umar menambah:
‘Peristiwa itu terjadi pada waktu pembukaan kota Mekah’

HR. Bukhari, Muslim melalui Abdullah bin Mughaffal Al Muzani r.a

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani r.a, berkata:
Rasulullah Saw telah membaca surat Al-Fath sewaktu dalam perjalanan diatas kendaraan (unta) Beliau pada tahun pembukaan kota Mekah.
Beliau mengulang-ulang bacaannya.

HR. Bukhari, Muslim melalui Aisyah r.a

Rasulullah Saw bersabda:
Allah telah mengutuk orang-orang yahudi dan nasrani yang telah menjadikan kubur Nabi-nabi mereka sebagai Masjid yaitu tempat Shalat.
Aisyah berkata:
‘Jika tidak karena sabda Nabi tersebut pasti maqam Rasulullah juga dijadikan Masjid karena mereka tidak takut
untuk menjadikan maqam Nabi sebagai Masjid’

HR. Bukhari, Muslim melalui Aisyah r.a

Rasulullah Saw bersabda:
Allah melaknati orang-orang yahudi dan nasrani yang telah menjadikan kubur Nabi-nabi mereka sebagai Masjid.

HR. Bukhari, Muslim melalui Anas bin Malik r.a

Rasulullah Saw bersabda:
Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepadamu maka jawablah kepada mereka: ‘Wa`alaikum’

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Said Al Khudri r.a

Rasulullah Saw bersabda:
‘Kalian telah mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hingga mereka masuk kedalam lubang biawak kalian tetap mengikuti mereka’
Kami bertanya:
‘Wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksudkan itu adalah orang-orang yahudi dan orang-orang nasrani ?’
Beliau bersabda:
‘Kalau bukan mereka siapa lagi ?’.

HR. Muslim melalui Abu Musa r.a

Rasulullah Saw bersabda:
Bila telah terjadi hari kiamat, Allah azaa wa jalla mendorong orang yahudi atau orang nasrani kepada setiap muslim.
Dia berfirman:
‘Inilah untuk tebusanmu dari Neraka’.

HR. Tirmidzi

Dari Anas radhiyallahu’anhu, Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda, “Akan datang kepada manusia masa dimana orang-orang yang bersabar untuk beragama, seperti orang yang menggenggam bara api.”

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

www.islamislami.com Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.