ISLAM ISLAMI

INDEKS HADITS : SIFAT BURUK IRI DAN DENGKI

Spread the love

Hadits atau sunnah, adalah perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain al-Qur’an, dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur’an.

Hadis secara harfiah berarti “berbicara”, “perkataan” atau “percakapan”. Dalam terminologi Islam istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Menurut istilah ulama ahli hadis, hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya (taqrīr‎), sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai Nabi  dan terkadang juga sebelumnya, sehingga arti hadis di sini semakna dengan sunnah.

Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan Sunnah, maka pada saat ini bisa berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan ketetapan ataupun hukum.


INDEKS HADITS : SIFAT BURUK IRI DAN DENGKI

HR. Thabrani melalui Abu Musa r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Umatku ini adalah umat yang dikasihani.
Mereka di akhirat nanti tidak terkena azab akan tetapi azab yang menimpa mereka hanyalah di dunia, yaitu:
– Fitnah,
– Gempa bumi,
– Terbunuh,
– Malapetaka lainnya.

HR. Bukhari, Muslim melalui Ibnu Abbas r.a
Ketika Rasulullah Saw melalui dua buah kubur,
Beliau bersabda:
‘Ingatlah, sesungguhnya dua mayat ini sedang disiksa, tetapi bukan karena melakukan dosa besar. Seorang disiksa karena dulunya dia suka membuat fitnah dan seorang lagi disiksa karena tidak membersihkan dirinya dari air kencingnya’
Kemudian Beliau meminta pelepah kurma lalu dibelahnya menjadi dua.
Setelah itu Beliau menanam salah satunya pada kubur yang pertama dan yang satu lagi pada kubur yang kedua sambil bersabda:
‘Semoga pelepah ini dapat meringankan siksanya selagi ia belum kering’

HR. Bukhari, Muslim melalui Ibnu Umar r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Apabila terdapat tiga orang maka janganlah dua orang diantara mereka berbisik-bisik tanpa disertakan oleh seorang lagi.

HR. Ahmad melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Bila kamu sekalian mendengar seorang berkata:
‘Telah binasalah manusia’
Maka dia-lah orang yang paling binasa.
Allah SWT berfirman:
‘Sesungguhnya dia inilah yang paling binasa’

HR. Bukhari, Muslim
Hadits Aisyah r.a, berkata:
Sesungguhnya Rasulullah Saw memberikan nama kepada cicak, fuwaisik yaitu sangat jahat.

HR. Abu Daud
Rasulullah Saw bersabda:
Jauhilah dengki, karena dengki memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Akan terjadi berbagai fitnah dimana pada ketika itu
– Orang yang menjauhi fitnah lebih baik dari orang yang berdiri,
– Orang yang berdiri lebih baik dari orang yang berjalan, maka
– Orang yang berjalan lebih baik dari orang yang melibatkan dirinya dengan fitnah tersebut.
Orang yang terlibat dengan fitnah tersebut akan mengalami kehancuran.
Siapa yang menemui tempat berlindung maka hendaklah berlindung dari fitnah tersebut.

HR. Bukhari, Muslim
Diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a, berkata:
Aku telah mendengar Rasulullah Saw bersabda dalam keadaan Beliau menghadap ke arah timur:
‘Sesungguhnya fitnah akan muncul disebelah sana, sesungguhnya fitnah akan muncul disana yang mana akan muncul dua tanduk setan’

HR. Bukhari, Muslim melalui Huzaifah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Fitnah akan melekat di hati manusia bagaikan tikar yang dianyam secara tegak menegak antara satu sama lain.
Mana-mana hati yang dihinggapi oleh fitnah niscaya akan terlekat padanya bintik bintik hitam.
Begitu juga mana hati yang tidak dihinggapinya akan terlekat padanya bintik bintik putih hingga hati tersebut terbagi dua:
– Sebagiannya menjadi putih bagaikan batu licin yang tidak lagi terkena bahaya fitnah selama langit dan bumi masih ada.
– Maka sebagian yang lain menjadi hitam keabu-abuan seperti bejana tembaga berkarat, tidak menyuruh kebaikan dan tidak pula melarang kemungkaran,segala-galanya adalah mengikuti keinginan.

HR. Ad Dailami melalui Anas bin Malik r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Seandainya tidak ada kaum wanita niscaya Allah akan disembah dengan sebenar-benarnya.


HR. Syaikhan melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Apabila seseorang diantara kalian melihat orang lain memiliki keutamaan dalam hal harta dan rupa lebih darinya maka lihatlah orang yang lebih rendah daripadanya.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
– Janganlah kalian berbicara dengan ucapan yang buruk,
– Janganlah kalian sindir menyindir,
– Janganlah kalian memperdengarkan khabar orang lain dan
– Janganlah sebagian kalian menjual atas jualan sebagian yang lain.
Sementara itu jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara.

HR. Bukhari, Muslim melalui Ibnu Umar r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Jangan ada diantara kalian yang menjual atas jualan orang lain dan juga
Jangan ada diantara kalian yang meminang terhadap pinangan orang lain.

HR. Bukhari, Muslim
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, berkata:
Sesungguhnya Nabi Saw melarang,
-Orang menjual kepada orang desa seperti orang Badwi, mereka menjual secara menipu, supaya nilai barang menjadi tinggi atau
– Seorang laki-laki meminang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya,
– Juga seseorang itu menjual atas jualan saudaranya.
– Jangan sekali-kali seorang perempuan berusaha melakukan sesuatu supaya saudara perempuannya diceraikan oleh suaminya, supaya dia dapat menggantikan tempat saudaranya itu atau merusak kehidupan suami isteri.

HR. Aisyah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Manusia yang paling buruk dihari kiamat adalah orang yang memiliki dua wajah (orang yang suka menyebarkan fitnah).
Orang yang datang kepada orang-orang ini dengan satu wajah dan datang kepada orang lain dengan wajah yang lain.
Barangsiapa mempunyai dua wajah di dunia maka kelak dihari kiamat dia mempunyai dua lisan dari api Neraka.

HR. Ibnu Asakir melalui Ibnu Mas’ud r.a
Rasulullah Saw bersabda:
– Janganlah kalian takabur karena sifat takaburlah yang mendorong iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam.
– Janganlah kalian berkeinginan yang menggebu-gebu karena sesungguhnya keinginan yang menggebu-gebulah yang mendorong Adam untuk memakan buah terlarang dan
– Janganlah kalian dengki karena sesungguhnya kedua anak Adam (Qabil dan Habil)
seorang diantaranya membunuh yang lainnya karena terdorong oleh rasa dengki.
Sesungguhnya semua sifat yang telah disebutkan tadi merupakan pangkal setiap perbuatan dosa.

HR. Bukhari, Muslim melalui Sa’d bin Abu Waqqash r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya sebesar-besar dosa orang Islam terhadap orang Islam lain ialah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan kepada orang-orang Islam kemudian diharamkan atas mereka disebabkan pertanyaannya.

HR. Thabrani melalui Abdullah Ibnu Busr r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Bukan termasuk umatku, yaitu
– Pendengki,
– Pengumpat dan
– Peramal.
Dan akupun tidak termasuk golongan mereka.

DAFTAR INDEKS HADITS, klik di bawah ini

§  AGAMA ISLAM §  AKAL MANUSIA
§  AL QURAN §  ADZAN SEBELUM SHALAT
§  DAJAL §  UMPATAN, CACI MAKI DAN GHIBAH
§  BALA’ §  SIFAT BURUK IRI DAN DENGKI
§  AZAB ALLAH §  DZIKIR KEPADA ALLAH
§  AMPUNAN ALLAH §  HAL YANG DIBENCI DAN DIMURKAI ALLAH
§  AMAL MANUSIA §  HAL YANG DISAYANGI, DICINTAI DAN DISUKAI ALLAH
BACA  Hadits Nabi Tentang Salat: Kapan Angkat Tangan Saat Salat ?

 

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *