June 15, 2021

ISLAM ISLAMI

Islam Peace, Truth and Tolerance

Ketika akan membaca al-Fatihah dan Surah, Dianjurkan membaca Ta’awwudz (A’udzubillah) ?

3 min read

Ulama tidak sepakat dalam masalah ini.

أف النبِ صلّى الله عليو وسلم وأبا بك وعم ا وا « : قاؿ اتظالكية : ك ه التعوذ والبسملة قبل الفاتحة والسورة، تضد ث أ س الساب . » فتتحوف الصلاة باتضمد لله رب العاتظ وقاؿ اتضنفية: تعوذ في ال عة الأولذ ف ط. وقاؿ ال افعية واتضنابلة: سن التعوذ س اً في أوؿ ل ر عة قبل ال اءة، ب ف وؿ: ) أعوذ بالله من ال يطاف ال جيم ( وعن أتزد أ و وؿ: ) أعوذ بالله السميع العليم من ال يطاف ال جيم( )دليلو ما رواه أتزد والترم ي عن أبي سعيد اتطدري عن النبِ صلّى الله عليو وقاؿ ابن » أعوذ بالله السميع العليم من ال يطاف ال جيم من هَُْله و فْخو و ػفَْثو « : وسلم أ و اف إذا قا إلذ الصلاة استفتح، ثُ وؿ 2/ يل الأوطار: 196 ( » جاء عن النبِ صلّى الله عليو وسلم أ و اف وؿ قبل ال اءة: أعوذ بالله من ال يطاف ال جيم « : اتظن ر ومابعدىا(.( ثُ وؿ: ) بسم الله ال تزن ال يم ( س اً عند اتضنفية واتضنابلة، وج اً في اتص ة عند ال افعية ما قدمنا، واستدلوا على .]16/ سنية التعوذ ب ولو تعالذ: } ف ذا ق أت ال آف، فاستع بالله من ال يطاف ال جيم { ]النحل: 98

Mazhab Maliki: Makruh hukumnya membaca Ta’awwudz dan Basmalah sebelum al-Fatihah dan Surah berdasarkan hadits Anas: “Sesungguhnya Rasulullah Saw, Abu Bakar dan Umar mengawali shalat mereka dengan membaca alhamdulillahi rabbil’alamin”.

Mazhab Hanafi: Mengucapkan Ta’awwudz pada rakaat pertama saja.

Mazhab Syafi’i dan Hanbali: Dianjurkan membaca Ta’awwudz secara sirr pada awal setiap rakaat sebelum membaca al-Fatihah, dengan mengucapkan: [ أعوذ بالله من ال يطاف ال جيم ] (Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk). Dari Imam Ahmad, ia berkata: [ أعوذ بالله السميع العليم من ال يطاف ال جيم ] (Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui dari setan yang terkutuk).

Dalilnya adalah hadits riwayat Imam Ahmad dan at-Tirmidzi dari Abu Sa’id al-Khudri, dari Rasulullah Saw, ketika Rasulullah Saw akan melaksanakan shalat, beliau mengawali dengan mengucapkan: [ ] (Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar dan Mengetahui dari setan yang terkutuk, dari bisikannya, kesombongan dan sihirnya).

Ibnu al-Mundzir berkata: “Diriwayatkan dari Rasulullah Saw bahwa beliau mengawali bacaan dengan: [ أعوذ بالله من ال يطاف ال جيم ] (Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk)11. Kemudian beliau mengucapkan: [ بسم الله ال تزن ال يم ] dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dibaca sirr menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali. Dibaca Jahr menurut Mazhab Syafi’I, mereka berdalil tentang disunnahkannya Ta’awwudz berdasarkan firman Allah: “Apabila kamu membaca Al-Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk”. (Qs. an-Nahl [16]: 98)12.

loading...

www.islamislami.com

Copyright © 2020 WWW.ISLAMISLAMI.COM The Truth Islamic Religion Network Information Education Network. All rights reserved

Материалы по теме:

Dalil dan Hukum membaca doa Iftitah Saat Shalat
Dalil dan Hukum membaca doa Iftitah Saat Shalat اف النبِ صلّى الله عليو وسلم وأبو بك وعم « : قاؿ اتظالكية : ك ه دعاء الاستفتاح، بل كبر اتظصلي ...
Fiqh Bulughul Maram: Tuntunan Rasulullah Tentang Anjuran Kusyu’ dalam Sholat
Fiqh Bulughul Maram: Tuntunan Rasulullah Tentang Anjuran Kusyu' dalam Sholat HADITS KE-186 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله ...
Shalat sesuai tuntunan rasulullah: Hukum membaca al-Fatihah bagi Ma’mum
Hukum membaca al-Fatihah bagi Ma’mum   Mazhab Hanafi: Ma’mun tidak perlu membaca al-Fatihah, berdasarkan dalil-dalil berikut ini: Pertama, ayat al-Qur’an: “Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan ...
Tatacara dan Hukumnya Khutbah Saat Shalat Ied,
Khutbah setelah Shalat ‘Ied Dahulu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mendahulukan shalat sebelum khutbah. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ...
Hadits Nabi Tentang Salat: Kapan Angkat Tangan Saat Salat ?
gkat kepalanya dari ruku’.” (HR Imam Al-Bukhori no. 735 dan Imam Muslim no. 390) Dalam hadits Abu Humaid rodhiyallohu ‘anhu, dengan lafadz : “Beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

www.islamislami.com Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.