September 17, 2021

ISLAM ISLAMI

Islam Peace, Truth and Tolerance

Hubungan Al-Qur’an dengan kitab-kitab lain

3 min read

 

Hubungan Al-Qur’an dengan kitab-kitab lain

Berkaitan dengan adanya kitab-kitab yang dipercayai diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad yakni Shuhuf Ibrahim, Kitab Taurat, Zabur, maupun Injil, Di antara kitab-kitab suci tersebut, Allah secara khusus menyebut kedudukan “Al-Kitab yang diberikan kepada Musa” memiliki kaitan paling erat dengan Al-Qur’an. Terdapat berbagai ayat di Al-Qur’an tentang penegasan kedudukan terhadap kitab-kitab tersebut. Berikut adalah beberapa pernyataan Al-Qur’an, mengenai hubungan Al-Qur’an dengan kitab-kitab tersebut:

  • Al-Qur’an menuntut kepercayaan umat Islam terhadap kebenaran kitab-kitab tersebut.
  • Al-Qur’an diposisikan sebagai penggenapan dan batu ujian (verifikator) bagi kitab-kitab sebelumnya.
  • Al-Qur’an menjadi referensi untuk menghilangkan perselisihan pendapat antara umat-umat rasul yang berbeda.
  • Al-Qur’an meluruskan sejarah. Dalam Al-Qur’an terdapat riwayat-riwayat mengenai kaum dari rasul-rasul terdahulu, juga mengenai beberapa bagian mengenai kehidupan para rasul tersebut serta meluruskan beberapa aspek penting pada teks-teks lain di kalangan Bani Israil, Ahli Kitab, Yahudi dan Kristen.
  • Taurat, Injil beserta Al-Qur’an merupakan kesatuan utuh yang saling berkaitan dalam keimanan terhadap Kitab-Kitab Allah.

 

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

www.islamislami.com Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.