June 15, 2021

ISLAM ISLAMI

Islam Peace, Truth and Tolerance

Dalil dan Hukum membaca doa Iftitah Saat Shalat

3 min read

Dalil dan Hukum membaca doa Iftitah Saat Shalat

اف النبِ صلّى الله عليو وسلم وأبو بك وعم « : قاؿ اتظالكية : ك ه دعاء الاستفتاح، بل كبر اتظصلي و أ، تظا روى أ س قاؿ .» فتتحوف الصلاة باتضمد لله رب العاتظ وقاؿ اتصم ور : سن دعاء الاستفتاح بعد التح يَة في ال عة الأولذ، وىو ال اجح لدي ، ولو صيغ ثيرة، اتظختار من ا عند اتضنفية واتضنابلة: اف النبِ صلّى الله عليو وسلم إذا « : )سبحا ك الل م وبِمدؾ ، وتبارؾ اتشك، وتعالذ جَدُّؾ، ولا إلو ايرؾ( تظا روت عائ ة، قالت » استفتح الصلاة، قاؿ: سبحا ك الل م وبِمد ؾ، وتبارؾ اتشك وتعالذ جَدُّؾ، ولا إلو ايرؾ

Mazhab Maliki: Makruh hukumnya membaca doa iftitah. Orang yang melaksanakan shalat langsung bertakbir dan membaca al-Fatihah, berdasarkan riwayat Anas bin Malik, ia berkata: “Rasulullah Saw, Abu Bakar dan Umar mengawali shalat dengan Alhamdulillahi Rabbil’alamin”. (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Jumhur Ulama: Sunnat hukumnya membaca doa Iftitah setelah Takbiratul-Ihram pada rakaat pertama. Ini pendapat yang Rajih (kuat) menurut saya (Syekh Wahbah az-Zuhaili. Bentuk doa Iftitah ini banyak.

Doa pilihan menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali adalah:

سُبْحَا كَ الللَّا لَّا م وَبَِِمْدِؾَ وَتَػبَارَؾَ اتشُْكَ وَتَػعَالَذ جَدُّؾَ وَلاَ إِلَوَ اَيْػ ؾَ

“Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan pujian-Mu, Maha Suci nama-Mu dan Maha Tinggi keagungan- Mu, tiada tuhan selain Engkau”. Berdasarkan riwayat Aisyah, ia berkata: “Rasulullah Saw ketika mengawali shalat, beliau membaca: “Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan pujian-Mu, Maha Suci nama-Mu dan Maha Tinggi keagungan-Mu, tiada tuhan selain Engkau”. (HR. Abu Daud dan ad- Daraquthni dari riwayat Anas. Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa’I, Ibnu Majah dan Ahmad dari Abu Sa’id. Muslim dalam Shahih-nya: Umar membaca doa ini dengan cara jahar [Nail al-Authar: 2/195])9.

واتظختار عند ال افعية صي ة: ) وج ت وج ي لل ي فط السموات والأرض نيفاً مسلماً، وما أ ا من اتظ ، إف صلاتي و سُكي، وتػيايَ وتؽاتِي لله رب العاتظ ، لا ش ك لو وب لك أم ت وأ ا من اتظسلم ( تظا رواه أتزد ومسلم والترم ي وصححو عن علي ابن أبي طالب

Pendapat pilihan dalam Mazhab Syafi’I adalah bentuk doa:

وَلَّا ج تُ وَجْ ىَ لِللَّا ى فَطَ ال لَّا سمَوَاتِ وَالأَرْضَ نِيفًا مسلماً وَمَا أَ ا مِنَ الْمُ إِ لَّا ف صَلاَتِى وَ سُكِى وَتَػْيَاىَ وَتَؽَاتِى لِللَّاوِ رَ دِّ ب الْعَالَمِ لاَ شَ كَ لَوُ وَبِ لِكَ أُمِ تُ وَأَ ا مِنَ الْمُسْلِمِ

“Aku hadapkan wajahku kepada Dia yang telah menciptakan langit dan bumi, aku condong kepada kebenaran, berserah diri kepada-Nya, aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya, dengan itulah aku diperintahkan, aku termasuk orang-orang yang berserah diri (muslim)”. Berdasarkan riwayat dari Ahmad, Muslim dan at-Tirmidzi, dinyatakan shahih oleh at-Tirmidzi, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib10.

loading...

www.islamislami.com

Copyright © 2020 WWW.ISLAMISLAMI.COM The Truth Islamic Religion Network Information Education Network. All rights reserved

Материалы по теме:

Shalat orang yang tidak ada thuma’ninah, Rasulullah Perintahkan Ulangi Shalatnya
Shalat orang yang tidak ada thuma’ninah, Rasulullah Perintahkan Ulangi Shalatnya Tidak sah, karena Rasulullah Saw memerintahkan agar orang yang tidak thuma’ninah mengulangi shalatnya. عَنْ أَبَِ ىُ ...
10 Jenis Shalat Yang Tidak Diterima Oleh Allah S.W.T
10 Jenis Shalat Yang Tidak Diterima Oleh Allah S.W.T     Rasulullah S.A.W. telah bersabda yang bermaksud : "Sesiapa yang memelihara solat, maka solat itu sebagai ...
Shalat sesuai TUNTUNAN RASULULLAH: Ketika akan membaca al-Fatihah dan Surah, apakah dianjurkan membaca Ta’awwudz (A’udzubillah)?
Ketika akan membaca al-Fatihah dan Surah, apakah dianjurkan membaca Ta’awwudz (A’udzubillah)? Perbedaan Ulama dalam masalah ini. أف النبِ صلّى الله عليو وسلم وأبا بك وعم ا ...
Dahsyatnya Doa Diantara Dua Sujud, Sering Dibaca Sering Diremehkan
Dahsyatnya Doa Diantara Dua Sujud, Sering Dibaca Sering Diremehkan “Do’a apakah yang paling sering dibaca oleh seorang muslim?”. Mungkin banyak yang menjawabnya dengan salah. Begitu ...
Shalat Ied Tanpa Adzan dan Iqamah
https://youtu.be/QGjRgxeL8aM عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ Dari Jabir bin ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

www.islamislami.com Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.