April 20, 2021

ISLAM ISLAMI

Islam Peace, Truth and Tolerance

As-Sabiqun al-Awwalun, 6 Pemeluk Islam Pertamakali

3 min read

 

As-Sabiqun al-Awwalun, 6 Pemeluk Islam Pertamakali

Selama tiga tahun pertama sejak pengangkatannya sebagai rasul, Muhammad hanya menyebarkan Islam secara terbatas di kalanganteman-teman dekat dan kerabatnya, hal ini untuk mencegah timbulnya reaksi akut dan masif dari kalangan bangsa Arab saat itu yang sudah sangat terasimilasi budayanya dengan tindakan-tindakan amoral, yang dalam konteks ini bertentangan dengan apa yang akan dibawa dan ditawarkan oleh Muhammad. Kebanyakan dari mereka yang percaya dan meyakini ajaran Muhammad pada masa-masa awal adalah para anggota keluarganya serta golongan masyarakat awam yang dekat dengannya di kehidupan sehari-hari, antara lain Khadijah, Ali, Zaid bin Haritsah dan Bilal.

As-Sabiqun al-Awwalun, Pemeluk Islam Pertamakali Kesemua pemeluk Islam pertama itu disebut dengan As-Sabiqun al-Awwalun atau Yang pertama-tama. Pada awal tahun 613, Muhammad mengumumkan secara terbuka agama Islam. Setelah sekian lama banyak tokoh-tokoh bangsa Arab seperti

6 Tokoh As-Sabiqun al-Awwalun, Pemeluk Islam Pertamakali

  1. Abu Bakar
  2. Utsman bin Affan
  3. Zubair bin Al Awwam
  4. Abdul Rahman bin Auf
  5. Ubaidah bin Harits
  6. Amr bin Nufail

 

Copyright © 2015, WWW.ISLAMISLAMI.COM The Truth Islamic Religion Network Information Education Network. All rights reserved
loading...

www.islamislami.com

Copyright © 2020 WWW.ISLAMISLAMI.COM The Truth Islamic Religion Network Information Education Network. All rights reserved

ARTIKEL TEREKOMENDASI LAINNYA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

www.islamislami.com Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.