September 27, 2022

ISLAM ISLAMI

Islam Peace, Love, Truth and Tolerance

Inilah 7 Malaikat Yang Disebutkan Dalam Al Quran

7 min read

Iman kepada malaikat adalah bagian dari Rukun Iman. Iman kepada malaikat adalah meyakini adanya malaikat, meski manusia tidak dapat melihat, meraba atau menciumnya. Mengimani malaikat, bahwa bahwa malaikat adalah salah satu makhluk ciptaan Allah.  Perkataan iman yang berarti ‘membenarkan’ itu disebutkan dalam al-Quran, di antaranya dalam Surah At-Taubah ayat 62 yang bermaksud: “Dia (Muhammad) itu membenarkan (mempercayai) kepada Allah dan membenarkan kepada para orang yang beriman. Iman secara bahasa berarti tashdiq atau membenarkan. Secara istilah syar’i, iman adalah “Keyakinan dalam hati, Perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan maksiat”. Iman itu ditujukan kepada Allah, kitab kitab, Rasul, malaikat, hati akhir, qada dan qadar. Seperti halnya manusia. malaikat juga menyembah Allah, mereka tidak pernah berdosa dan selalu takut dan taat kepada Allah. Malaikat selalu bertasbih siang dan malam tidak pernah berhenti. Malaikat bersifat suci dari sifat-sifat manusia dan jin, seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, tidak makan, tidak minum. Malaikat tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan-Nya.

Malaikat mampu mengubah wujudnya. Malaikat adalah makhluk ghaib ciptaan Allah yang tidak dapat dilihat, didengar, diraba, dicium dan dirasakan oleh manusia, dengan kata lain tidak dapat dijangkau oleh panca indera, kecuali jika malaikat menampakkan diri dalam rupa tertentu, seperti rupa manusia. Walaupun manusia tidak dapat melihat malaikat tetapi jika Allah berkehendak maka malaikat dapat dilihat oleh manusia, yang biasanya terjadi pada para nabi dan rasul. Malaikat selalu menampakkan diri dalam wujud laki-laki kepada para nabi dan rasul. seperti terjadi kepada Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Muhammad juga pernah bertemu dengan Jibril dengan menampakkan wujud aslinya, penampakkan yang ditunjukkan kepada Muhammad ini sebanyak 2 kali, yaitu pada saat menerima wahyu dan Isra dan Mi’raj.. Malaikat memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya yang melesat luarbiasa cepat. Malaikat tidak pernah lelah dalam melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Tak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat, hanya Allah saja yang mengetahui jumlahnya.

Al-Quran adalah sumber utama untuk konsep Islam tentang malaikat. Malaikat Gabriel dan Mikhael, disebutkan namanya dalam Al Qur’an, yang lain hanya disebut oleh fungsi mereka. Dalam beberapa  hadis, malaikat sering ditugaskan hanya pada satu fenomena tertentu. Malaikat memainkan peran penting dalam literatur Mi’raj, di mana Muhammad bertemu beberapa malaikat selama perjalanannya di surga. Tugas yang diberikan kepada malaikat adalah mengkomunikasikan wahyu dari Allah, memuliakan Allah, mencatat tindakan setiap orang, dan mengambil jiwa seseorang pada saat kematian. Malaikat adalah ciptaan Allah terbuat dari cahaya (nur), adapun dalil yang menguatkan pendapat ini dilihat dari hadist Nabi Muhammad SAW, “Malaikat telah diciptakan dari cahaya.

 

BACA SELENGKAPNYA :  20 Kehebatan Masjid Jogokaryan Yang Bisa Jadi Inspirasi Masjid Lain

Malaikat yang disebutkan dalam Al-Qur’an

Malaikat yang disebutkan dalam Al-Qur’an adalah :

 1. Jibril (alaihissalam) Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasul-Nya . Nama lain dari Jibril , ar Ruh ( Roh ) , ar Ruh al Qudus ( Roh Kudus ) , ar Ruh al Ameen (Ruh Yang Terpercaya ) , ar Ruh al Haq ( Roh Kebenaran ) dan an- Namus al Akbar .
  • ” Barang siapa yang mennjadi musuhi Jibril – maka (ketahuilah) bahwa sesungguhnya dialah yang menurunkan (Al-Qur’an) ke dalam hatimu dengan izin Allah , membenarkan apa (kitab-kitab) yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang yang beriman. “
  • ( QS. al Baqarah , 97 ) ” Jika kamu berdua saling bantu membantu menyusahkan dia ( Muhammad ) maka sessungguhnya ! Allah menjadi pelindungnya dan juga Jibril dan orang baik di antara orang-orang beriman. Dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya “( QS. At­-Tahrim:4 )
 2. Mika’il (alaihissalam) Mika’il adalah malaikat yang bertanggung jawab menyebarkan rezeki di mana pun Allah ingin .
  • ” Barang siapa yang menjadi musuh Allah dan malaikat-Nya , rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir . ” ( QS. al Baqarah , 98 )
 3. Israfil (alaihissalam)  Israfil adalah malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala di hari kiamat .
  • ” Dan pada hari ketika sangkakala ditiup , maka mereka yang di langit dan orang-orang yang berada di bumi akan takut kecuali siapa yang dikendaki Allah , dan semua akan datang menghadap-Nya dengan merendahkan diri. ” ( QS. al Naml , 87 )
  • ” Lalu Sangkakala akan ditiup ( tiupan kedua ) dan lihatlah ! seketika itu mereka akan keluar dari kuburnya( dalam keadaan hidup) menuju kepada Tuhannya. ” ( QS. al Yasin , 51 )
  • ” Pada hari itu mereka akan mengikuti (panggilan) penyeru ( Israfil ) , tanpa berbelok-belok (membantah); dan semua suara tunduk merendah kepada Allah Yang maha Pemurah sehingga kamu tidak akan mendengar apa pun kecuali suara lembut . ” ( QS. al Ta -ha , 108 )
  • ” Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu ( Israfil ) . Orang-orang kafir akan berkata : . Ini adalah hari yang sulit ” ( QS. al Qamar , 8 )
 4. Izrail (alaihissalam)
  • Dia adalah Malaikat maut yang mencabut nyawa dengan perintah Allah swt . Dia disebutkan dalam hadits-hadits dan ayat-ayat sebagai ” Malaikat Maut . “
  • ” Malaikat maut yang diserahi untuk( mencabut nyawa)mu akan mematikan kamu , kemudian kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan . ” ( QS. al Sajdah , 11 )
  • ” Sehingga ketika kematian akan mendatangi salah satu dari kalian , malaikat Kami mencabut nyawanya , dan mereka tidak pernah lalai dalam tugasnya. ” ( QS. al An’am , 61 )
  • ” Ketika utusan kami ( kematian ) tiba dan mencabut nyawa mereka , mereka berkataka : ” Di mana sesembahan yang biasa kamu sembah selain Allah? ” . ( QS. al A’raf , 37 )
 5. Kiram al Katibin
  • ” Penjaga ” yang disebutkan dalam ayat-ayat bawah ini adalah ” Kiram al Katibin “dua malaikat yang mencatat amal perbuatan .
  • ” Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat)yang mengawasi (perbuatanmu) .Yang mulia di sisi Allah ,dan yang mencatat perbuatanmu.mereka mengetahui apa yang kamu lakukan ” ( QS. al Infitar , 10-12 ) .
  • ” Dan Dia adalah Penguasa mutlak atas hamba-Nya , dan ditus-Nya kepadamu malaikat-malaikat penjaga atas kamu . ” ( QS. al An’am , 61 )
 6. Hafaza ( Malaikat Pelindung )
  • ” Saksi ” yang disebutkan dalam ayat di atas adalah para malaikat hafaza yang ditugaskan untuk menjaga.
  • ” Dan bumi akan disinari dengan cahaya Tuhannya , dan Kitab akan ditetapkan , dan para nabi dan saksi akan dihadapkan , dan keputusan akan diberikan antara mereka dengan adil , dan mereka tidak akan diperlakukan dengan zalim . “
 7. Hamalat al -‘Arsh Mereka adalah para malaikat yang mengusung arsy ( singgasana ) yang disebutkan dalam ayat berikut :
  • ” Mereka ( malaikat ) yang memikul Arsy ( Allah ) dan (malaikat) yang ada di sekitarnya bertasbih dengan memuji Tuhannya , dan mereka beriman kepada-Nya , dan meminta pengampunan untuk orang-orang yang beriman ( dalam keesaan Allah ) (seraya berkata ) : ” Ya Tuhan kami ! Rahmat dan ilmu yang ada pada-Mu meliputi segala seesuatu , maka berilah ampunan pada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan (agama-Mu) , dan peliharalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala ! ” ( QS. al Mu’min , 7 )
  • ” Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit ,pada hari itu delapan malaikat menjunjung Arasy Tuhanmu , di atas mereka . ” ( QS. al Haqqah:17 )
 8. Malaikat Harut dan Marut  Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama kedua malaikat ini disebutkan di dalam Al Qur’an pada surat Al Baqarah ayat 102. Para mufassirin berlainan pendapat tentang yang dimaksud dengan dua malaikat itu. Ada yang berpendapat, mereka betul-betul malaikat dan ada pula yang berpendapat orang yang dipandang saleh seperti malaikat dan ada pula yang berpendapat dua orang jahat yang pura-pura saleh seperti malaikat.
BACA SELENGKAPNYA :  Kumpulan Doa Dalam Al Quran: Doa Kesabaran dan Minta Pertolongan
.


.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

www.islamislami.com Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.