ISLAM ISLAMI

Doa tambahan lain sebelum salam menurut tuntunan Rasulullah

Doa tambahan lain sebelum salaM menurut tuntunan Rasulullah

عَنْ أَبَِ ىُ ػ ةَ قَاؿَ قَاؿَ رَسُوؿُ الللَّاوِ -صلى الله عليو وسلم- إِذَا تَ لَّا دَ أَ دُ مْ فَػلْيَسْتَعِ بِالللَّاوِ مِنْ أَرْبَعٍ ػ وؿُ الللَّا لَّا م إِ دِّ نِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَ ابِ جَ نلَّامَ « .» وَمِنْ عَ ابِ الْ بْرِ وَمِنْ فِتْػنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَدِّ فِتْػنَةِ الْمَسِيحِ اللَّاد لَّا جاؿِ

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Apabila salah seorang kamu bertasyahhud, maka mohonlah perlindungan dari empat: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab neraka Jahannam, dari azab kubur, dari azab hidup dan mati dan dari kejelekan azab al-Masih Dajjal”. (HR. Muslim).

l

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *