ISLAM ISLAMI

ShALAT SESUAI TUNTUNAN RASULULLAH: CARA MELURUSKAN SHAF

وَ افَ أَ دُ ا ػلُْلِؽُ مَنْكِبَوُ بَِِنْكِبِ . ( أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَ دِّ نِّ أَرَا مْ مِنْ وَرَاءِ ظَ ى ) عَنْ أَ سٍ عَنِ النلَّا دِِّ بِ – صلى الله عليو وسلم – قَاؿَ صَا بِوِ وَقَدَمَوُ بِ دَمِوِ .

Dari Anas, dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: “Luruskanlah shaf (barisan) kamu, sesungguhnya aku melihat kamu dari belakang pundakku”. Salah seorang kami merapatkan bahunya dengan bahu sahabatnya, kakinya dengan kaki sahabatnya”. (HR. al-Bukhari).

Rapat dan putusnya shaf bukan hanya sekedar barisan shalat, akan tetapi kaitannya dengan hubungan kepada Allah Swt, karena Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَوُ الللَّاوُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَوُ الللَّاوُ عَلَّال وَجَ لَّا ل

“Siapa yang menyambung shaf, maka Allah Swt menyambung hubungan dengannya dan siapa yang memutuskan Shaff, maka Allah memutuskan hubungan dengannya”. (HR. Abu Daud, an-Nasa’i, Ahmad dan al-Hakim).

Shaf juga berkaitan dengan hati orang-orang yang akan melaksanakan shalat, Rasulullah Saw bersabda:

عَنِ الْبَػ اءِ بْنِ عَازِبٍ قَاؿَ افَ رَسُوؿُ الللَّاوِ -صلى الله عليو وسلم- ػتََخَللَّالُ ال لَّا ص لَّا ف مِنْ ا يَةٍ إِلَذ ا يَةٍ يََْسَحُ صُدُورَ ا وَمَنَا بَػنَا وَ ػ وؿُ .( إِ لَّا ف الللَّاوَ وَمَلاَئِكَتَوُ صَلُّوفَ عَلَى الصُّفُوؼِ الأُوَؿِ ( وَ افَ ػ وؿُ .) لاَ تَخْتَلِفُوا فَػتَخْتَلِفَ قُػلُوبُكُمْ )

Dari al-Barra’ bin ‘Azib, ia berkata: “Rasulullah Saw memeriksa celah-celah shaf dari satu sisi ke sisi lain, Rasulullah Saw mengusap dada dan bahu kami seraya berkata: “Jangan sampai tidak lurus, menyebabkan hati kamu berselisih”. Kemudian Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah dan para malaikat bershalawat untuk shaf-shaf terdepan”. (HR. Abu Daud). Makna shalawat dari Allah Swt adalah limpahan rahmat dan ridha-Nya. Makna shalawat dari malaikat adalah permohonan ampunan.

2 Imam an-Nawawi, Syarh an-Nawawi ‘ala Shahih Muslim: 4/161.

3 Yusuf al-Qaradhawi, Fatawa Mu’ashirah, 1/318.

. .

Материалы по теме:

Waktu Terbatas, Pilih Tahyatal masjid dan Qabliyah?
Saat kita punya waktu terbtasaa ketika shalat di masjid, misal hanya cukup shalat dua rakaat. Kadang sering mengalami keraguan memilih yang mana, antara Tahyatalmasjid ...
Tatacara Shalat Ied Idul Adha, Perbedaan Pendapat Dan Hukumnya
Iduladha adalah sebuah hari raya Islam. Pada hari ini diperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim, yang bersedia untuk mengorbankan putranya Ismail untuk Allah, ...
VIDEO PILIHAN: Shalat Dhuha Sesuai Tuntunan Rasulullah dan Tatacaranya
https://youtu.be/kVAlrR8mTuk
BACA  Fungsi dan Tujuan shalat Bagi Manusia
  https://youtu.be/b8ag1piX35o https://youtu.be/eg4ZoMJQB_I https://youtu.be/SZvg1Bs20GU https://youtu.be/bT-6J0LTTGw
Dahsyatnya Doa Diantara Dua Sujud, Sering Dibaca Sering Diremehkan
Dahsyatnya Doa Diantara Dua Sujud, Sering Dibaca Sering Diremehkan “Do’a apakah yang paling sering dibaca oleh seorang muslim?”. Mungkin banyak yang menjawabnya dengan salah. Begitu ...
Doa dan Tatacara Shalat Isthikoroh
  Doa dan Tatacara Shalat IsthikorohSholat Istikhoroh adalah Shalat yang dilakukan untuk mencari kebenaran / kebaikan dari dua urusan. Shalat istikharah dianjurkan melaksanakannya untuk segala ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *