Fakta Keunikan Dalam Al Al Quran Yang Harus Diketahui

Fakta Keunikan Dalam Al Al Quran Yang Harus Diketahui
Berapa jumlah Surah dalam al-Quran?

 • 114 Surah

Berapa jumlah Juz dalam al-Quran?

 • 30 Juz

Berapa jumlah Hizb dlm al-Quran?

 • 60 Hizb

Berapa jumlah Ayat dlm al-Quran?

 • 6236 Ayat

Berapa jumlah Kata dlaam al-Quran?, dan Berapa jumlah hurufnya?

 • 77437 kata atau 77439 kata, dan 320.670 Huruf


Siapa Malaikat yang disebut dalam al-Quran?,

 • Jibril, Mikail, Malik, Malakulmaut, Harut, Marut, Al-Hafazoh, Al-Kiromulkatibun Hamalatul Arsy, dan lain-lain.

Berapa Jumlah Sajdah (ayat Sujud) dlm al-Quran?

 • 14 Sajdah

Berapa Jumlah para nabi yang disebut dalam Al-Quran?

 • 25 Nabi


Berapa Jumlah Surah Madaniyah dalam Al-Quran?

 • 28 Surah
 • yakni al-Baqoroh, al-Imron, al-Nisa” al-Maidah, al-Anfal, al-Tawbah, al-Ra’d, al-Haj, al-Nur, al-Ahzab, Muhammad, al-Fath, al-Hujurat, al-Rahman, al-Hadid, al-Mujadilah, al-Hasyr, al-Mumtahanah, al-Shaf, al-Jum’ah, al-Munafiqun, al-Taghabun, al-Thalaq, al-Tahrim, al-Insan, al-Bayinah, dan al-Zalzalah, serta al-Nashr.

Berapa Jumlah Surah Makiyah dlm al-Quran? 

 • 86 Surat, selain surah tersebut di atas.

Berapa Jumlah Surah yang dimulai dengan huruf dalam al-Quran?

 • 29 Surah.

Apakah yang dimaksud dengan Surah Makiyyah?

 • Surah Makiyyah adalah Surah yg diturunkan di Makkah sebelum Hijrah, seperti: al-An’am, al-Araf, al-Shaffat, al-Isra’, al-Naml, al-Waqi’ah, al-Haqqah, al-Jin, al-Muzammil, dan al-Falaq.

Apakah yang dimaksud dengan Surah Madaniyyah? 

 • Surah Madaniyah adalah Surah yg diturunkan di Madinah setelah Hijrah, seperti: al-Baqarah, al-Imran, al-Anfal, al-Tawbah, dan al-Haj.

Siapakah nama para Nabi yang disebut dalam Al-Quran?

 • Adam, Nuh, Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Ya’qub, Musa, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Dawud, Sulaiman, Yusuf, Zakaria, Yahya, Ilyas, Alyasa’, Luth, Hud, Saleh, ZulKifli, Syuaib, Idris, Muhammad SAW.

Siapakah satu-satunya nama wanita yang disebut namanya dalam al-Quran?

 • Maryam binti Imran.

Siapakah satu-satunya nama Sahabat yang disebut namanya dalam al-Quran?

 • Zaid bin Haritsah RA. Rujuk dalam surah Al Ahzab ayat 37.


Apakah nama Surah yang tanpa Basmalah?

 • Surah at-Tawbah.

Apakah nama Surah yang memiliki dua Basmalah?

 • Surah al-Naml.

Apakah nama Surah yang bernilai seperempat al-Quran?

 • Surah al-Kafirun.

Apakah nama Surah yang bernilai sepertiga al-Quran?

 • Surah al-Ikhlas


Apakah nama Surah yang menyelamatkan dari siksa Qubur?

 • Surah al-Mulk

Apakah nama Surah yg apabila dibaca pada hari Jum’at akan menerangi sepanjang pekan?

 • Surah al-Khafi

Apakah ayat yang paling Agung dan dalam Surah apa?

 • Ayat Kursi, dalam Surah al-Baqarah ayat 255

Apakah nama Surah yang paling agung ?

 • Surah al-Fatihah, tujuh ayat.

Apakah ayat yang paling bijak dan dalam surah apa?

 • Firman Allah SWT : Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji sawi ia akan lihat, Barang siapa melakukan kejahatan sebesar biji sawi ia akan lihat. (Surah al-Zalzalah ayat 7-8)

Apakah nama Surah yang ada dua sajdahnya?

 • Surah al-Haj ayat 18 dan ayat 77.

Pada kata apakah pertengahan al-Quran itu? di Surah apa? ayat no Berapa?

 • وليتلطف Surah al-Kahfi ayat No. 19.


Ayat apakah bila dibaca setiap habis Sholat Fardhu dapat mengantarkannya masuk ke dalam surga?

 • Ayat Kursi.

Ayat apakah yang diulang-ulang sebanyak 31 kali dalam satu Surah dan di Surah apa?

 • Ayat فبأي آلاء ربكما تكذبانِ pada Surah al-Rahman.

Ayat apakah yang diulang-ulang sebanyak 10 kali dalam satu Surah dan di surah apa? Apakah ayat ini ada juga disebut dalam surah lainnya? Di Surah apa?

 • Ayat ويل يومئذ للمكذبين pada Surah al-Mursalat, juga ada dalm Surah al-Muthaffifiinayat 10.

Apakah Ayat terpanjang dalam al-Quran? pada Surah apa? Ayat berapa?

 • Ayat No 282 dalam Surah al-Baqarah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.