Kisah 10 Sahabat Nabi Yang Dijamin Masuk Surga, AL-ZUBAIR IBN AL’AWWAM 

Kisah 10 Sahabat Nabi Yang Dijamin Masuk Surga, AL-ZUBAIR IBN AL’AWWAM (35 SH-36 H/586-656 M)

    Sahabat dan saudara sepupu Nabi Muhammad Saw, yang bernama lengkap Abu Abdullah Al-Zubair ibn Al-‘Awwam ibn Khuwailid ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qushai ibn Kilab. bunya, Shafiyyah binti Abdul Muththalib, adalah bibi Nabi Saw., kemenakan Kha dijah binti Khuwailid. Al-Zubair lahir sekitar 35 tahun Sebelum Hijriah atau 586 M dan memeluk Islam ketika masih anak-anak di bawah bimbingan Abu Bakar AI-Shiddiq. Ketika sebagian kaum Muslim angkatan pertama hijrah ke Habasyah, Al-Zubair ikut dalam rombongan tersebut. Ia hijrah ke Madinah dan dipersaudarakan oleh Nabi Saw. dengan Salmah ibn Salamah. Suami Asma’ binti Abu Bakar AI-Shiddiq ini dikenal sebagai pengusaha dermawan dan penunggang kuda yang piawai. Karenanya, Al-Zubair terlibat dalam seluruh peperangan pada masa Nabi Muhammad Saw. Sikap serupa ditunjukkannya pada masa Khulafa Al-Rasyidin.

    Saat Utsman ibn Affan terbunuh, Al-Zubair sedang berada di Madinah. Al-Zubair membaiat Ah ibn Abu Thalib sebagai khahifah. Namun, segera ia bergabung dengan Aisyah binti Abu Bakar Al Shiddiq dan pergi ke Kufah serta terlibat dalam Perang Unta Al Zubair menyesahi langkahnya tersebut dan kembali ke Madrnah Di tengah perjalanan ia ditusuk dan belakang oleh lbn Jurmuz hingga tewas Peristiwa ni terjadi pada 36 H/656 M.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.