Salaf, Salafi dan Manhaj

Salaf, Salafi dan Manhaj

Salaf  adalah tiga generasi Muslim awal yaitu para sahabat, tabi’in dan tabi’ut tabi’in. Kemudian istilah salaf ini dijadikan sebagai salah satu manhaj (metode) dalam agama Islam, yang mengajarkan syariat Islam secara murni tanpa adanya tambahan dan pengurangan, yaitu Salafiyah. Seseorang yang mengikuti aliran ini disebut Salafy (as-Salafy), jamaknya adalah Salafiyyun (as-Salafiyyun). Kemudian para salafy beranggapan bahwa, jika seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa adanya ketetapan dari Allah dan rasul-Nya, bisa dikatakan sebagai perbuatan bid’ah.

Salafa Yaslufu Salfan artinya madli (telah berlalu). Dari arti tersebut kita dapati kalimat Al Qoum As Sallaaf yaitu orang – orang yang terdahulu. Salafur Rajuli artinya bapak moyangnya. Bentuk jamaknya Aslaaf dan Sullaaf.

Dari sini pula kalimat As Sulfah artinya makanan yang didahulukan oleh seorang sebelum ghadza` (makan siang). As salafjuga, yang mendahuluimu dari kalangan bapak moyangmu serta kerabatmu yang usia dan kedudukannya di atas kamu. Bentuk tunggalnya adalah Saalif. Firman allah Ta’ala:

 • “…dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian. (Az Zukhruf :56)”
 • Artinya, kami jadikan mereka sebagai orang–orang yang terdahulu agar orang–orang yang datang belakangan mengambil pelajaran dengan (keadaan) mereka. Sedangkan arti Ummamus Saalifah adalah ummat yang telah berlalu. Berdasarkan hal ini, maka kata salaf menunjukan kepada sesuatu yang mendahului kamu, sedangkan kamu juga berada di atas jalan yang di dahuluinya dalam keadaan jejaknya.

Allah telah menyediakan bagi ummat ini satu rujukan utama di mana mereka kembali dan menjadikan pedoman. Firman allah Ta’la:

 • “Sesungguhnya telah ada pada (diri) rasullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) allah dan (kedatangan) hari kiamat. (Al-Ahzab: 21)”

Allah juga menerangkan bahwa ummat ini mempunyai generasi pendahulu yang telah lebih dahulu sampai kepada hidayah dan bimbingan. Allah berfirman :

 • “Orang – orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar mengikuti mereka dengan baik allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada allah. (At-Taubah 100)”

Tiga generasi utama

Berdasarkan hadits dari nabi, bahwa generasi terbaik dari umat Islam adalah para sahabat, tabi’in dan tabiu’t tabi’in.

Generasi awal

 • Rasul Muhammad dan para sahabatnya

Generasi kedua (Tabi’in)

 • Abdul Rahman bin abdillah
 • Abu Hanifah
 • Abu Muslim al-Khawlani
 • Abu Suhail an-Nafi’ bin ‘Abdul Rahman
 • Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr
 • Al-Rabi bin Khuthaym
 • Ali Akbar
 • Ali bin Abu Talha
 • Ali bin Husayn (Zain al-‘Abidin)
 • Alqama bin Qays al-Nakha’i
 • Amir bin Shurahabil ash-sha’bi
 • Ata bin Abi Rabah
 • Atiyya bin Saad
 • Fatimah binti Sirin
 • Hasan al-Bashri
 • Iyas bin Muawiyah al-Muzani
 • Masruq bin al-Ajda’
 • Muhammad bin al-Hanafiya
 • Muhammad bin Wasi’ al-Azdi
 • Muhammad bin Sirin
 • Muhammad al-Baqir
 • Muhammad bin Muslim bin Shihab al-Zuhri
 • Muhammad bin Munkadir
 • Musa bin Nussayr
 • Qatadah
 • Rabi’ah al-Ra’iy
 • Raja bin Haywah
 • Rufay bin Mihran
 • Sa’id bin Jubayr
 • Said bin al-Musayyib
 • Salamah bin Dinar (Abu Hazim Al-A’raj)
 • Salih bin Ashyam al-Adawi
 • Salim bin Abdullah bin Umar bin al-Khattab
 • Shuraih al-Qadhi
 • Tawus bin Kaysan
 • Umar bin Abdul-Aziz
 • Umm Kulthum binti Abu Bakr
 • Urwah bin al-Zubayr
 • Uwais al-Qarni

Generasi Ke Tiga Tabiut Tabiin)

 • Abd al-Rahman al-Ghafiqi
 • Imam Hanbal
 • Ja’far ash-Shadiq
 • Malik bin Anas
 • Imam Asy-Syafi’i
 • Tariq bin Ziyad

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.