ISLAM ISLAMI

Kalimat Inspiratif Islami Imam Baqir a.s.

Kalimat Inspiratif Imam Baqir a.s.

 • Jiwa yang agung. “Kuwasiatkan lima hal kepadamu: (1) jika engkau dizalimi, jangan berbuat zalim, (2) jika mereka mengkhianatimu, janganlah engkau berkhianat, (3) jika engkau dianggap pembohong, janganlah marah, (4) jika engkau dipuji, janganlah gembira, dan (5) jika engkau dicela, kontrollah dirimu”.
 • Akibat baik dan buruk. “Alangkah mungkin orang yang tamak kepada dunia akan mendapatkannya di dunia. Akan tetapi, ketika ia mendapatkan seluruhnya, dunia itu akan menjadi bala` baginya dan ia menjadi sengsara karenanya. Dan alangkah mungkin seorang membenci urusan akhirat. Akan tetapi, ia dapat menggapainya kemudian dan ia hidup bahagia karenanya”
 • Keutamaan terbaik dan jihad terbaik. “Tiada keutamaan seperti jihad dan tiada jihad seperti menentang hawa nafsu”.
 • Ambillah nasihat yang baik. “Ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya meskipun ia tidak mengamalkannya”.
 • Indahnya kesabaran yang disertai dengan ilmu. “(Jika sesuatu digabung dengan yang lain), tidak ada gabungan yang lebih indah dari kesabaran yang digabung dengan ilmu”.
 • Kesempurnaan yang paling sempurna. “Kesempurnaan yang paling sempurna adalah tafakkuh (mendalami) agama, sabar menghadapi musibah dan ekonomis dalam mengeluarkan biaya hidup”.
 • Tiga kriteria agung. “Tiga hal adalah kemuliaan dunia dan akhirat: memaafkan orang yang menzalimimu, menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya, dan sabar ketika engkau diperlakukan sebagai orang bodoh”.
 • Kontinyu dalam berdoa. “Sesungguhnya Allah membenci seseorang yang meminta-minta kepada orang lain berkenaan dengan kebutuhannya, dan menyukai hal itu (jika ia meminta kepada)-Nya. Sesungguhnya Ia suka untuk diminta setiap yang dimiliki-Nya”.
 • Keutamaan orang alim atas ‘abid. “Seorang alim yang dapat dimanfaatkan ilmunya lebih utama dari tujuh puluh ribu ‘abid”.
 • Dua karakter orang alim. “Seorang hamba bisa dikatakan alim jika ia tidak iri kepada orang yang berada di atasnya dan tidak menghina orang yang berada di bawahnya”.
 • Tiga pahala. “Jika mulut seseorang berkata jujur, maka perilakunya akan bersih, jika niatnya baik, maka rezekinya akan ditambah, dan jika ia berbuat baik kepada keluarganya, maka umurnya akan ditambah”.
 • Tinggalkanlah kemalasan. “Janganlah malas dan suka marah, karena keduanya adalah kunci segala keburukan. Barang siapa yang malas, ia tidak akan dapat melaksanakan hak (orang lain), dan barang siapa yang suka marah, maka ia tidak akan sabar mengemban kebenaran”.
 • Penyesalan di hari kiamat. “Orang yang paling menyesal di hari kiamat adalah orang yang berbicara keadilan dan ia sendiri tidak melaksanakannya”.
 • Buah silaturahmi. “Silaturahmi dapat membersihkan amalan, memperbanyak harta, menghindarkan bala`, mempermudah hisab (di hari kiamat) dan menunda ajal tiba”.
 • Berucap ramah dengan orang lain “Ucapkanlah kepada orang lain kata-kata terbaik yang kalian senang jika mereka mengatakan itu kepadamu”

Muhammad Al Baqir

 • Muhammad al-Baqir bin Ali bin Husain adalah imam ke-5 dalam tradisi Islam Syi’ahImamiyah, sedangkan menurut Ismailiyah, ia merupakan imam ke-4. Dia lahir pada tanggal 1 Rajab 57 Hijriyah, di Madinah. Ayahnya adalah Imam Ali Zainal Abidin dan ibunya adalah Fatimah binti Hasan bin Ali. Dia mendapatkan penghormatan yang tinggi di kalangan Sunni karena pengetahuan agamanya.

agamanya.

Muhammad al-Baqir
Sebuah penggambaran dari seniman muslim.
penggambaran fiksi
Muhammad bin Ali bin Husain
Imam Kelima
Kunyah Abu Ja’far
Lahir 1 Rajab 57 H
 676 Masehi
Meninggal 7 Zulhijjah 114 H
 743 Masehi
Tempat lahir Madinah
Dikuburkan Jannatul Baqi, Madinah
Masa hidup

Sebelum Imamah: 37 tahun
(57 – 94 H)
– 3 tahun bersama kakeknya Imam Husain
– 34 tahun bersama ayahnya Imam as-Sajjad

Imamah: 19 tahun
(94 – 114 H)

Gelar al-Baqir (bahasa Arab: Penyingkap keilmuan)
Besinci Ali (Turki: Ali kelima)
Ayah Ali as-Sajjad
Ibu Fatimah binti Hasan
Keturunan Ja’far ash-Shadiq
Ali · Hasan · Husain

as-Sajjad · al-Baqir · ash-Shadiq
al-Kadzim · ar-Ridha · al-Jawad
al-Hadi · al-Asykari · al-Mahdi

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *