ISLAM ISLAMI

Doa Pilihan Nabi Muhammad SAW: Doa Kebaikan Dunia Akhirat

Doa Kebaikan Dunia Akhirat

Allahumma ashlih.li dini alladzi huwa ‘ishmatu amri wa ashlih li dun-yaya allati fiha ma ‘asyi, wa ashlih li akhirati allati fiha ma’adi waj’allil hayata ziyadatan li fi kulli khairin, waj ‘alil mauta rahatan li min kulli syarrin. 

“Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang menjadi pegangan bagi setiap urusanku. Perbaikilah duniaku yang di situlah urusan kehidupanku. Perbaikilah akhiratku yang ke sanalah aku akan kembali. Jadikanlah hidupku ini sebagai tambahan kesempatan untuk memperbanyak amal kebajikan, dan jadikanlah kematianku seba­gai tempat peristirahatan dari setiap kejahatan.”

Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Tirmidzi dari Abi Hurairah diterangkan, bahwa Rasulullah setiap saat membiasakan diri mem-baca doa di atas. Beliau memohon kepada Allah subhanahu wa ta’ala agar diberikan kekuatan da­lam beragama. Sebab agama yang kuatadalah sumber dari segala kebaikan. Rasulullah juga memohon agar diberi rizki yang halal, ringan beramal shalih, dan baik dalam segala pembicaraan, yang semua itu merupakan sarana meraih ke-bahagiaan di dunia. Sedangkan untuk kebahagiaan akhirat, beliau senantiasa memohon keridhaan dari sisi-Nya, diberikan petunjuk melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan penuh ketaatan. Kebiasaan Rasulullah tersebut sudah se-harusnya diteladani oleh setiap muslim yang mendambakan kebahagiaan dunia dan akhirat. 

 

BACA  Quraish Shihab : Semua Agama Tidak Sama, Islam Agama Yang Terbaik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *